Social- og sundhedshjælperelev

Optag på hjælper-uddannelsen

Du kan starte til februar og august. 

Hvem kan søge?

Du kan søge om ansættelse inden grundforløb 2. Har du GF2 SOSU efter 1. august 2015, kan du også søge om at blive ansat.

Du får løn under hele uddannelsen.

Arbejdstiden i praktikken er i snit 37 timer per uge.

Som sosu-hjælper-elev hos os bliver du ansat i afdelingen 'Sundhed og Ældre'.

Din uddannelse veksler mellem praktik og skole. Du kommer i praktik på plejehjem eller i hjemmeplejen. Din teori får du på Social & Sundhedsskolen i Herning. Hele uddannelsen tager 14 måneder. Der er fire perioder med skole og tre perioder med praktik.

Luk alle
Åben alle

Voksenlærlingeordning og voksenelevløn

Social og Sundhedsuddannelserne i Herning Kommune

Voksenlærling

Jobcentret skal afklare, om du er berettiget til at blive ansat som voksenlærling.

Når du godkendt til voksenlærlingeordning i Jobcentret, skal du derudover også have mindst 3 måneders praktik eller ansættelse på plejecenter eller hjemmepleje, som skal dokumenteres med udtalelse fra leder.

Voksenelevløn

Kriterier for ansættelse på voksenelevløn er ifølge aftale mellem KL og FOA, at du er:

  • Over 25 år
  • I stand til at dokumentere mindst 1 års relevant erhvervserfaring, og opnået indenfor de sidste 4 år.

Dispensations kriterier for voksenelevløn i Herning Kommune omfatter både hjælper- og assistentelever.

For at søge dispensation skal du være:

  • Fyldt 25 år.
  • Afklaret/vurderet i en virksomhedspraktik via Jobcentret eller gennem anden relevant erhvervserfaring. Dette skal være indenfor relevant arbejdsområde og være af mindst 3 måneders varighed indenfor de seneste 4 år.
  • Lederen af området for virksomhedspraktikken eller det relevante ansættelsessted, skal udarbejde en udtalelse med anbefaling til at søge ind på uddannelsen.

Der dispenseres ikke fra reglen om alder eller fra at opfylde kravene for optagelse på Grundforløb 2.