Social- og sundhedsassistentelev

Optag på uddannelsen

Der er skolestart 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.

Omkring 4 måneder før kan du læse stillingsopslag til de enkelte optag under ledige stillinger.

Hvem kan søge?

Du kan søge ind som sosu-assistent-elev, hvis du:

 • skal i gang med Grundforløb 2 eller 
 • har bestået Grundforløb 2 på en Social- og Sundhedsskole eller
 • har bestået Social og Sundhedshjælperuddannelsen efter 2002 eller
 • har bestået de fire første moduler af sygeplejeuddannelsen.
Luk alle
Åben alle

Er du under 25 år?

Hvis du er under 25 år og ikke er uddannet Social og Sundhedshjælper, bliver du ansat på ordinært forløb. Her varer uddannelsen varer 2 år og 10 måneder.

Hvis du under 25 år og er uddannet Social og Sundhedshjælper, får du merit for 5 ugers skolegang og 5 måneders praktik. Det sker i begyndelsen af din uddannelse, som så varer 2 år og 3 måneder.

Er du over 25 år?

Hvis du var over 25 år, da du begyndte på Grundforløb 2 på Social og Sundhedsskolen, og hvis du ikke er uddannet Social og Sundhedshjælper, får du standardmerit på 5 uger.

Hvis du var over 25 år, da du begyndte på uddannelsen som Social og Sundhedshjælper og er uddannet som sådan, får du standardmerit på yderligere 5 uger. De ligger i begyndelsen af uddannelsen. Uddannelsen varer 2 år og 2 måneder.

Inden du søger ind på uddannelsen, skal du have lavet en realkompetencevurdering. Dette foregår i samarbejde med Social- og Sundhedsskolen. På realkompetencevurderingen kan du se dit uddannelsesforløb.

Se mere om realkompetencevurdering.

Voksenlærlingeordning og voksenelevløn

Social og Sundhedsuddannelserne i Herning Kommune

Voksenlærling

Jobcentret skal afklare, om du er berettiget til at blive ansat som voksenlærling.

Når du godkendt til voksenlærlingeordning i Jobcentret, skal du derudover også have mindst 3 måneders praktik eller ansættelse på plejecenter eller hjemmepleje, som skal dokumenteres med udtalelse fra leder.

Voksenelevløn

Kriterier for ansættelse på voksenelevløn er ifølge aftale mellem KL og FOA, at du er:

 • Over 25 år
 • I stand til at dokumentere mindst 1 års relevant erhvervserfaring, og opnået indenfor de sidste 4 år.

Dispensations kriterier for voksenelevløn i Herning Kommune omfatter både hjælper- og assistentelever.

For at søge dispensation skal du være:

 • Fyldt 25 år.
 • Afklaret/vurderet i en virksomhedspraktik via Jobcentret eller gennem anden relevant erhvervserfaring. Dette skal være indenfor relevant arbejdsområde og være af mindst 3 måneders varighed indenfor de seneste 4 år.
 • Lederen af området for virksomhedspraktikken eller det relevante ansættelsessted, skal udarbejde en udtalelse med anbefaling til at søge ind på uddannelsen.

Der dispenseres ikke fra reglen om alder eller fra at opfylde kravene for optagelse på Grundforløb 2.

Om tiden som elev

Som sosu-assistent-elev hos os bliver du ansat i afdelingen 'Sundhed og Ældre'. Du får elevløn under hele uddannelsen.

Hele uddannelsen tager 2 år og 10 måneder. Du går i skole på Social &  Sundhedsskolen i Herning i 40 uger. De 40 uger er fordelt på fem skoleperioder.

Du er i praktik i 98 uger. Din praktik er fordelt på fem perioder. Arbejdstiden i praktikken er i snit 37 timer per uge.

Du kommer i praktik på:

 • Plejecentre og i hjemmeplejen
 • Hospitalsenheden Vest
 • Socialpsykiatrien (Herning Kommune) eller behandlingspsykiatrien (Regionspsykiatrien Vest).