Herning Kommunes whistleblower-ordning

EU og dansk lov slår fast, at også Herning Kommune fra 17. december 2021 skal have en såkaldt whistleblower-ordning. Formålet er at sikre, at personer eller virksomheder, der har mistanke om lovbrud et sted i organisationen Herning Kommune, trygt kan henvende sig.

Byrådet har udpeget advokatfirmaet Dahl til at modtage og vurdere de henvendelser, der måtte komme. Det er altså en ekstern part – Dahl – som skal være i kontakt med whistlebloweren. Herudover oprettes der en intern Whistleblower-enhed med to jurister fra HR-afdelingen, som også er med til at vurdere de henvendelser, der kommer til whistleblower-ordningen.

Hvis der er noget om snakken, kommer sagen for et whistleblower-udvalg, som består af to medlemmer af Herning Kommunes direktion, en jurist fra HR-afdelingen og en medarbejderrepræsentant. Udvalget har så ansvaret for at få sagen behandlet til bunds ved inddragelse af lederkæderne i Herning Kommune. Whistleblower-udvalget og lederne i kommunen kender ikke whistleblowerens identitet, hvis whistlebloweren ikke ønsker det.

I dag løses problemer som udgangspunkt ved, at medarbejdere kan gå til deres leder eller deres tillidsrepræsentant, hvis de oplever uregelmæssigheder. Det system fungerer godt, og det bevares naturligvis.

Den obligatoriske whistleblower-ordning er et alternativ til de tilfælde, hvor en medarbejder eller en af kommunens eksterne samarbejdspartnere ikke føler sig tryg ved at bruge de almindelige kanaler.

Ordningen omfatter naturligvis kommunens egne medarbejdere, men er også åben for blandt andre tidligere medarbejdere, frivillige, praktikanter samt selvstændige erhvervsdrivende, der har fået oplysninger i forbindelse med deres arbejde.

Andre kan ikke bruge whistleblower-ordningen, men kan som hidtil kontakte ledelsen i de enkelte afdelinger og forvaltninger, hvis de oplever uregelmæssigheder.

Sådan bruger du Herning Kommunes whistleblower-ordning

Eksempler på, hvad der kan indberettes

Whistleblower-ordningen kan modtage både skriftlige og mundtlige indberetninger.

Og hvad kan der så indberettes om? Ja, det kan for eksempel være:

 • Overtrædelser af EU-retten, som er omfattet af anvendelsesområdet beskrevet i EU-direktivet.
 • Alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold, herunder:
  • Forhold, hvis afdækning er i offentlighedens interesse. Der skal være tale om en reel samfundsinteresse.
  • Strafbare forhold – f.eks. brud på tavshedspligt, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse mv.
  • Grove eller gentagne overtrædelser af anden lovgivning – f.eks. lovgivning om magtanvendelse, forvaltningslov, offentlighedslov, sektorlovgivning.
  • Grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper – f.eks. undersøgelsesprincippet, krav om saglighed, magtfordrejningsgrundsætningen og proportionalitetsprincippet.
  • Seksuel chikane eller andre grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, f.eks. grov chikane.

Det er muligt anonymt at indberette til whistleblower-ordningen.