Fordelingen af §18-midlerne til frivillige sociale foreninger i 2022

Se bevillingerne for 2022 - her opdelt i forskellige målgrupper.

Der kan være betingelser forbundet med bevillingen. Se i kommentarfeltet.

Pengene vil blive udbetalt i løbet af de første måneder af 2022. De bliver udbetalt til den nem-konto, der er knyttet til det nævnte cvr.nr. 

Luk alle
Åben alle

Foreninger under kontaktpersonordning

 

Foreninger under Kontaktpersonordningen

Nr.

Foreningens navn

Kort beskrivelse af forening og ansøgning

 Bevilling

Begrundelse og evt. betingelser

CVR-nr.

A

Frivilligcenter Herning

Aftale om tilskud til drift af centret.

           800.000

 

27188990

B

Selvhjælp Herning

Aftale om tilskud til drift af forening og til drift af trivselsgrupper op skoler (ny fast bevilling på 150.000 kr.).

           500.000

 

29189919

 

 

Søger ekstra midler til opsøgende arbejde og nyt samarbejde med Huset, jobcentret omkring "Kom videre mand"

 Afslag

 

 

C

Huset

Aftale om tilskud til drift af værestedet.

400.000

 

29067279

D

Herning Lænken

Foreningen hjælper /vejleder alkoholmisbrugere. De holder kurser, temadage, foredrag, møder, højskoler og aktivitets-kurser, udflugter og meget mere. Mødes 2 gange om ugen.

75.000

Udgår af kontaktperson-ordningen og kan søge almindeligt i 2022.

29682216

E

FIFS - Foreningen Idræt for Sundhed

Forening med idrætsaktiviteter til psykisk sårbare.

           100.000

 

25341724

F

Kirkens Korshær Herning

Har mange aktiviteter både i familiehuset og Lyngblomsten i Gullestrup. Kommunen har et tæt samarbejde omkring beskæftigelse og jobprøvning. Søger 125.000 kr. til drift.

           125.000

 

10493099

 

 

Søger ekstra midler til opfølgningskursus for de frivillige efter corona.

 Afslag

 

 

G

Røde Kors - 4 afdelinger

De får hver deres bevilling, da de er fire selvstændige afdelinger under Røde Kors.

 

 

Eget cvr.nr.

 

Herning

50.000

 

30467248

 

Aulum-Haderup

22.000

 

30884825

 

Vildbjerg-Trehøje

15.000

 

33421885

 

Aaskov

20.000

 

33398980

H

SIND - Herning-Ikast/Brande

Midler fra §18 anvendes til foredrag, Sindets dag, kulturelle aktiviteter, Sct. Hans fest og der er etableret et godt samarbejde med ledelsen af Skovlyset hvor vi af vore økonomiske midler har givet støtte til Recovery samt til Skovlyset Fortællegruppe. Vil gerne udvikle nye projekter med Skovlyset. Ønsker at øge grundskud til 175.000 kr.

150.000

 

36594993

I

Den Blå Mølle under Blå Kors

Samværs og aktivitetstilbud for sårbare og socialt udsatte i Kibæk. Søger til kerneopgaven og fastholdelse af åbningstider. Får også støtte fra andre dele af kommunen og Blå Kors.

 Afslag

Nylig indgået partnerskabs-aftale.

 

Foreninger for ældre

Foreninger for Ældre

Nr.

Foreningens navn

Kort beskrivelse af forening og ansøgning

 Bevilling

Begrundelse og evt. betingelser

CVR-nr.

1

Aflastningstjenesten Aulum, Hodsager, Feldborg og Haderup

Tilskud til aktiviteter og drift af foreningen.

         11.000

 

32687911

2

Bussens Venner - Toftebo-Centret

Får tilskud til faste udgifter og reparationer.

           7.500

 

35722017

3

Danske Seniorer - Sdr. Felding

Tilskud til aktiviteter og drift af foreningen.

           7.500

 

31833523

4

Døves Seniorklub "Heden"

Får til drift og almindelige aktiviteter.

           7.500

Til aktiviteter, foredrag og lignende.

33175086

5

Feldborg Onsdagsklub

 Får til aktiviteter.

           7.500

 

34372136

6

Hammerum Efterløns- og pensionistklub

Får til aktiviteter.

           8.000

 

32606288

7

Haunstrup Seniorklub - tirsdagsklub

Får tilskud til husleje (3.500 kr.) og aktiviteter (1.500 kr.).

           7.500

 

34636745

8

Ilskov Pensionistklub

Får tilskud til aktiviteter.

           7.500

Reduceret bevilling på grund af formue.

34675481

9

Kildehøjs Venner

Får tilskud til festival, danseaftner og omsorgsmusikant samt sommerudflugt.

         10.000

 

34667918

10

Lind Plejecenters Vennekreds

Får til aktiviteter og drift af forening.

         10.000

 

36352396

11

Midalderklubben - Danske Seniorer

Får til aktiviteter.

           7.500

 

3877722

12

Sandet Pensionistforening

Får tilskud til lokaleudgifter (hotel - 3.000 kr.) og foredrag.

           7.500

 

33903111

13

Skarrild - Karstoft Pensionistforening

Tilskud til aktiviteter.

         10.000

 

32754872

14

Snejbjerg Ældreklub

Får tilskud til aktiviteter.

           7.500

 

35898727

15

Timring Pensionist Forening

Får tilskud til aktiviteter.

           7.500

Reduceret bevilling på grund af formue.

32601278

16

Toftebos Venner

Ret ny Venneforening for plejecenter i Hammerum med formål at særlige arrangementer og nyanskaffelser. Søger midler til start på etablering af sansehaver over en årrække (samlet pris 300.000 kr.). Søger også andre fonde.

         10.000

Til aktiviteter. Søg andre fonde til sansehave.

41194049

17

Vennekreds for Birketoft i Aulum

Søger til sommerhustur til Thorsminde og aktiviteter derude. Julegaver til beboere. Julestue, sommerfest og til fejring af højtider. Får tilskud til aktiviteter.

         15.000

Midler må ikke bruges til julegaver.

30453824

18

Ørnhøj og omegns Pensionistforening

Får tilskud til halleje, udflugter, underholdning og foredrag.

           7.500

 

33429355

19

Ørnhøj og Omegns Seniorklub

Aktivitet om sommeren er petanque og kroket (ca. 55 deltagere). 90 deltager om vinteren til forskellige aktiviteter. Søger om tilskud til bus til sommerudflugt (5.000 kr.) og tilskud til materialer til redskabsskur til kroket (10.000kr.).

           7.500

Tilskud til udflugt. Søg andre fonde til skur.

36206500

20

Ørre-Sinding Seniorklub

Tilskud til aktiviteter.

           7.500

 

34771448

21

Ældresagen - Aaskov

Tilskud til aktiviteter.

           10.000

 

10625408 mrk. Aaskov

22

Ældresagen - Aulum-Vildbjerg

Tilskud til aktiviteter.

         15.000

 

10625408 mrk. Aulum-Vildbjerg

23

Ældresagen - Herning

Tilskud til aktiviteter.

         15.000

 

10625408 mrk. Herning

Misbrugere og socialt udsatte

 

Misbrugere og socialt udsatte

Nr.

Foreningens navn

Kort beskrivelse af forening og ansøgning

 Bevilling

Begrundelse og evt. betingelser

CVR-nr.

1

CSM - Midt Nord - Center for seksuelt Misbrugte

Tilskud til aktiviteter i Herning.

         10.000

 

34979235

2

Den selvejende inst. Council Center

Søger tilskud til aktiviteter for beboere sammen med frivillige. Har fået midler til renovering af lokaler fra Socialstyrelsen.

 Afslag

På grund af formue.

29238685

3

Det sociale Gullestrup

Tilskud til aktiviteter.

21.000

 

36125926

4

Foreningen Den Boligsociale Fond

Landsdækkende forening med tilbud digitalt UngTilUng.com (målgruppen er 16-35 år).  Søger midler i kommuner til information og uddannelse af frivillige (får fra over 30 kommuner). Foreningen har en løs struktur og flere andre projekter. Vil gerne have en frivillig kontaktperson i Herning Kommune og samarbejde med skoler, jobcentre mm.

 Afslag

På grund af formue og prioritering af midler til lokale aktiviteter.

 

5

Hjælpesporet

Formålet med foreningen er at hjælpe sårbare personer og familier med tøj, sko og ting (gratis). Søger midler til leje af lokaler på Teglvænget 97 (13.000 kr. pr. mdr.) sammen med Mad til Herning (se ansøgning nr. 8) og Boomerang Poser. Husleje 162.000 kr. og forbrug 40.000 kr. Samlet ansøgning 202.000. Udgifter til husleje og formue fremgår ikke af regnskab for 2020.

 50.000

Drøftelse af fremtidig støtte til foreningen i starten af 2022.

 

6

Kvisten - terapi for ofre for seksuelle overgreb

Tilskud til rekruttering, kurser og supervision af frivillige og til drift.

           9.500

 

30464192

7

Landsforeningen KRIS - kristen terapi og rådgivning for incestofre

Tilskud til aktiviteter.

         20.000

 

16921289

8

Lokalforeningen Mad til Herning

Formål med foreningen er at bekæmpe madspild og mad-fattigdom. Søger 28.945 kr. til trailer, 202.705 kr. til løn til koordinator (deltid) og 9.120 til printer og internet. Samlet ansøgning 240.770 kr.

 50.000

Drøftelse af fremtidig støtte til foreningen i starten af 2022.

 

9

SAND

Interesseorganisation for nuværende og tidligere hjemløse. Søger til sociale og politiske aktiviteter. Bruger mest penge på transport (3.835 i 2020 ud af 4.436).

 Afslag

Udgifter dækker næsten kun kørsel.

 

10

Social Sundhed

Landsdækkende forening, der ledsager og støtter sårbare og udsatte til sundsvæsenet. Søger midler til genstart af lokal forening (Midt/Vest) med løn til koordinator - 160.000 kr. og 20.000 kr. til hvervning af frivillige samt drift af foreningen med 15.000 kr. til landsforeningen. Samlet ansøgning 195.000 kr. Regnskab er fra lokalforening i 2020.

 Afslag

Den lokale forening blev nedlagt sept. 2021 og pengene overført til Århus-afdeling, der nu søger om at genstarte en lokalforening.

 

Patientforeninger

Patientforeninger

Nr.

Foreningens navn

Kort beskrivelse af forening og ansøgning

 Bevilling

Begrundelse og evt. betingelser

CVR-nr.

1

Alzheimer Foreningen Midt-Vest

Tilskud til aktiviteter som demenscafé, danseaftner og ferieophold med vejledning af de pårørende og netværksdannelse. Tilskud til aktiviteter for borgere i Herning Kommune.

         20.000

 

35188320

2

Dansk Glaukom Forening

Tilskud til aktiviteter for borgere i Herning Kommune.

           7.000

 

35779809

3

Dansk Præmatur Forening

Forening for for tidligt fødte børn og deres forældre. Søger til lokal oplysningskampagne på skoler.

 Afslag

Mangler målrettet samarbejde med relevante institutioner. Gerne i samarbejde med Sundhedsplejen.

 

4

Depressionsforeningen

Tilskud til aktiviteter og selvhjælpsgrupper for borgere i Herning Kommune.

         10.000

Til selvhjælpsgrupper og aktiviteter.

20934506

5

Diabetesforeningen Herning afd.

Tilskud til aktiviteter.

         20.000

 

35231528

6

Foreningen for frivillige aktiviteter på Anker Fjord Hospice, Hvide Sande

Tilskud til uddannelse af frivillige.

           5.000

 

34144184

7

Herning Lokalgruppe - Gigtforeningen

Tilskud til aktiviteter.

         15.000

 

42061611

8

Hjernerystelses-foreningen

Landsdækkende foreningen med fokus på aktiviteter, der har et socialt og ensomhedsbekæmpende sigte. Søger til uddannelse og supervision af de frivillige. Til rekruttering af frivillige og brugere. Har telefonrådgivning og digitale grupper (Facebook - her er 50 fra Herning). Søger også om tilskud til samarbejde med Center for Kommunikation. Søger også andre fonde og kommuner.

 Afslag

På grund af formue i foreningen.

 

9

Hjernesagen Herning-Ikast/Brande

Tilskud til aktiviteter for borgere fra Herning Kommune.

           6.000

 

33403143

10

Hjerteforeningen Herning

Tilskud til aktiviteter.

         15.000

Til café og netværk.

38160974

11

Kræftens Bekæmpelse Herning

Tilskud til aktiviteter for børn i sorg.

         20.000

 

32820646

12

Landsforeningen Autisme - kreds MidtVest

Får tilskud sommercamp, grundkursus i autisme og temamøder om retssikkerhed vedr. barn/voksen på institution.

         30.000

 

33112157

13

OCD-foreningen (Herning lokalgruppe)

Lokalafdelingen holder åbne møder og foredrag. Landsforeningen har telefonrådgivning. Søger til informationsmateriale og lokale aktiviteter.

 Afslag

På grund af formue.

 

14

Osteoporose-foreningen Herning, Holstebro, Ringkøbing-Skjern og Ikast/Brande

Får tilskud til aktiviteter

         20.000

 

21374598

15

Parkinsonklubben for Herning og Ikast-Brande

Får tilskud til aktiviteter og drift af hjemmeside.

         12.000

 

35351485

16

Scleroseforeningen lokalafdeling Herning

Søger til kursus i glatførekørsel primært med handicapbiler.

 Afslag

Prioritering af midler til frivillig indsats - ikke enkeltdags-kurser.

35351485

Psykiatri

 

Psykiatri

Nr.

Foreningens navn

Kort beskrivelse af forening og ansøgning

 Bevilling

Begrundelse og evt. betingelser

CVR-nr.

1

Bedre Psykiatri - Herning/Ikast-Brande

Får til pårørendecafé for 18-25 årige og voksne, og til lokale oplægsaftner og tilskud til større offentlige foredragsaften.

         30.000

 

30428099

2

Cafe Kilden

Får til aktiviteter og drift af foreningen.

         12.000

 

30647424

3

Foreningen Sind

Lokal forening i Herning får midler til forskellige aktiviteter i 2022. Har fokus på mental sundhed via fysisk aktivitet, bekæmpelse af inaktivitet om vinteren, sociale aktiviteter.

30.000

Til aktiviteter

 

4

Nytårsfestival

Får tilskud til aktivitet.

           5.000

 

31831636

Selvhjælp og flygtninge/integration

 

Selvhjælp

Nr.

Foreningens navn

Kort beskrivelse af forening og ansøgning

 Bevilling

Begrundelse og evt. betingelser

CVR-nr.

1

Foreningen Danske Døv Blinde FDDB - erfa Midtvestjylland

Får tilskud til at borgere fra Herning Kommune kan deltage i netværksgrupper.

         15.000

Støtte til konkrete aktiviteter for borgere i Herning Kommune.

16867691

 

Flygtninge og integration

Nr.

Foreningens navn

Kort beskrivelse af forening og ansøgning

 Bevilling

Begrundelse og evt. betingelser

CVR-nr.

0

ingen ansøgninger

 

 

 

32003893

 

Øvrige - børn, unge og humanitære foreninger

 

Øvrige - ansøgninger til børn, unge og humanitære

Nr.

Foreningens navn

Kort beskrivelse af forening og ansøgning

 Bevilling

Begrundelse og evt. betingelser

CVR-nr.

1

Børns Vilkår

Forening for trivsel for børn med rådgivning, Børnetelefon, bisidder for børn og besøg på skoler omkring mobning. Søger restfinansiering af budget for 2020 til børnetelefon (udvide åbningstid, flere frivillige, udviklings af rådgivningstilbud med chat/sms og helt nyt tilbud vedr. mistrivsel - ny planform). Søger andre også til de resterende 17 millioner.

 Afslag 

Prioritering af lokale indsatser.

10634792

2

Børns Voksenvenner

Får til opstart af lokal forening og aktiviteter i Herning Kommune.

         10.000

 

25318382

3

Dansk Folkehjælp

Får tilskud til aktiviteter og drift af foreningen og til uddannelse af flere frivillige til gældsrådgivning.

         50.000

 

32621155

4

Folkekirkens Familiestøtte

Netværksskabende aktiviteter for børn i alderen 6-12 år (relationsdannende) i Kibæk, Tjørring, Sunds og Vildbjerg. Har også barselscafé i de samme byer. Vil gerne udbrede sprede aktiviteterne ud geografisk til andre lokalområder. Søger Ålborg provsti til uddannelse af frivillige.

 Afslag 

Mangler evaluering af midler, som blev bevilget af Forebyggelsesudvalget.

 

5

Påruplejren ved Ungdommens Røde Kors

Får tilskud til ferielejr for børn.

           8.000

 

31721199

6

Red Barnet - lokalafdeling

Får tilskud til familieoplevelser.

         20.000

 

63407216

7

Matematikcenter

Digital lektiehjælp og lektiecafé via webinarer. Søger støtte i mange kommuner samt fonde. Hjemmeside med samling af opgaver og lektiecaféen er online. Søger til de to platforme webmatematik.dk og webmatlive.dk  - der har åbnet yderligere for åbningstiden under corona.

 Afslag 

Prioritere lokale lektiecaféer.

 

8

UFL - Unge for Ligeværd Herning - Ikast/Brande

Får tilskud til aktiviteter.

         30.000

 

34558671

9

Ventilen

Tilskud til aktiviteter og til genåbning af foreningen.

         15.000

 

30037456

Kontaktinfo

Louise Theilgaard Nikolajsen
Sundhedskonsulent,
tlf. 96 28 40 51,
mail: louise.theilgaard@herning.dk

Lene Boye Hansen
Administrativ sagsbehandler,
tlf. 96 28 44 09,
mail: sualh@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.