Dialogmøde mellem frivillige sociale foreninger og Social- og Sundhedsudvalget

Drøftelse af frivillighedsindsatsen 2023
Mandag den 24. oktober 2022 kl. 16.00 – 18.00 i kantinen, Rådhuset, Torvet, indgang A, Herning.
Sidste tilmelding den 14. oktober.

Program:

16.00 – 16.10 Velkomst v. formand for Social- og Sundhedsudvalget Joan Hansen
16.10 – 16.15 Introduktion til dagens program v. Karin Locander, stabschef for Social, Sundhed og  Beskæftigelse
16.15 – 17.00 Rekruttering af nye frivillige med fokus på de unge frivillige
- Hvordan tiltrækker man nye frivillige v. Lasse Petersen v. Ingerfair
17.00 – 17.45 Erfaringsudveksling og workshop om rekruttering
17.45 – 18.00 Ansøgning af midler til den frivillige sociale indsats i 2023 v. Louise Theilgaard Nikolajsen

 

Tilmelding til dialogmøde 24. okt. 2022 kl. 16

Oplys din mailadresse, hvis du vil have tilsendt oplysninger omkring ændringer af arrangement.
Skriv her hvis der skal tages særlige hensyn i forhold til maden (diabetes, vegetar eller andet) eller lokalet (der er teleslynge og elevator)

Samtykke *