Flere end 200 deltog i årets første erhvervs-konference

Herning Kommune er en erhvervskommune, og derfor inviterer Herning Kommune med jævne mellemrum det lokale erhvervsliv til konference.

Tirsdag 17. januar 2023 fandt årets første erhvervskonference sted, og mere end 200 personer havde tilmeldt sig. Konferencen blev afholdt i samarbejde med Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande.

- Jeg bliver enormt imponeret over så mange, der er kommet i dag. Vi forventede omkring 100 deltagere, som vi så ved seneste konference i efteråret, men vi er faktisk mere end 200 i dag. Det er helt fantastisk, at der er sådan en opbakning. Det viser endnu engang, at vi er i et område med en stor virkelyst, og at vi vil noget sammen, kommune og erhvervsliv, lød det fra Borgmester Dorte West.

Eftermiddagen bød på oplæg med Erhvervs- og Uddannelseschef Morten Stamm Mikkelsen, som berettede om Erhvervsløftet, der er Herning Kommunes nye strategi for samarbejdet mellem kommune og erhvervsliv.

Her kan du læse mere om Erhvervsløftet.

Der var også interessante oplæg og debatter, hvor blandt andre Jonas Skovborg fra virksomheden Topsøe fortalte om baggrunden for at placere virksomheden nye fabrik i netop Herning Kommune.

Erhvervsledere fra seks lokale virksomheder var på scenen, og debatterede udfordringer og muligheder inden for bæredygtighed og grøn omstilling.

Et stort tema for konferencen var også, hvordan vi i vores område på tværs af virksomheder kan dele vigtig viden med hinanden inden for grøn omstilling.

Herning Kommune afholder igen erhvervskonference til efteråret 2023.