Stor interesse for nye energiprojekter i Herning Kommune

27. september 2022

Hvad er de positive ting ved projektet? Og hvad er udfordringerne ved det?

Sådan gik snakken i MCH Herning Kongrescenter, da cirka 200 borgere og en flok lokalpolitikere mandag den 26. september var samlet for at diskutere mulige, nye energiprojekter i Herning Kommune.

I alt blev 11 forslag til energiprojekter sat under lup på Herning Kommunes informationsmøde.

- Det primære for os er at inddrage borgerne mest muligt - og tidligst muligt, så der ikke er nogen, der oplever, at der pludselig kommer et energiprojekt snigende midt om natten, siger Ulrik Hyldgaard, der er formand for Byplan- og Bosætningsudvalget i Herning Kommune.

- Vi er på et meget tidligt stadie i processen. Intet er fastlagt endnu, og intet er planlagt. Men vi rækker ud til borgerne for at få deres gode input til, hvordan vi løser energiudfordringerne, for vi har vi brug for mere vedvarende energi lokalt, og måske kan nogle af de her projekter kvalificeres eller ændres, så de bliver helt rigtige, fortsætter Ulrik Hyldgaard.

11 idéer til energiprojekter

I begyndelsen af 2022 var det muligt for udviklere, lodsejere og andre interesserede at indsende ansøgninger om at lave nye energiprojekter i Herning Kommune. Der kom 30 ansøgninger. De indeholdt idéer om solcelleprojekter, vindmølleprojekter eller hybridprojekter med både solceller og vindmøller.

Politikerne i Byplan- og Bosætningsudvalget i Herning Kommune valgte herefter 11 projekter ud af de 30, som der nu arbejdes videre med.

Se projekterne her.

- Jeg håber, at vi får en god dialog med borgerne om, hvad der skal til for at gøre projekterne gode eller acceptable. Vi vil gerne have nogle gode idéer at arbejde videre med, så vi er her for at lytte, siger Ulrik Hyldgaard og fortsætter:

- Vi har udvalgt de her 11 projekter, der har et potentiale. Dem skal vi have barberet yderligere ned til måske halvdelen, som vi så skal sætte en egentlig planlægning i gang i forhold til, og have lavet miljøkonsekvensanalyser. Det kommer til at tage noget tid, inden der reelt står enten vindmøller eller solcelleanlæg, siger han.

Behov for mere grøn energi 

Herning Kommune har – ligesom på nationalt plan - et mål om at være klimaneutralt område i år 2050. Det indebærer blandt andet, at det er nødvendigt at producere mere vedvarende energi lokalt.

Vedvarende energikilder kan for eksempel være vindmøller, solceller, biogas, biomasse og brint.

I dag stammer cirka halvdelen af energien, der bliver produceret og brugt i Herning Kommune, fra vedvarende energikilder. Derfor er kommunen i gang med en proces, som skal munde ud flere nye projekter, der skal lave vedvarende energi.

Indtil den 24. oktober 2022 kan du komme med dit input om projekterne til Herning Kommune.

Kontaktinfo

Fie Salhøj-Abel
Planlægger

Tlf.: 96288553

Send e-mail til Fie

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.