Sådan kan Herningsholmskolen komme til at se ud

31. maj 2022

Herningsholmskolen ligger på Sjællandsgade i Herning og er fra 1954. Ved budgetforliget for 2020 besluttede byrådet i Herning Kommune, at skolen i løbet af de kommende år skal erstattes af en helt ny skole på samme adresse. Der blev afsat 160 millioner kroner til skolebyggeriet.

Herning Kommune er i gang med at planlægge byggeprojektet og har derfor afholdt en konkurrence for entreprenørvirksomheder, som har kunnet byde ind på totalentreprisen af den nye skole.

Konkurrencen er nu afsluttet, og blandt tre finaleprojekter fra tre forskellige entreprenørvirksomheder er valget faldet på virksomheden c.c. contractor, som er blevet udpeget til vinder. c.c. contractor har hovedsæde i Herning og har flere skolebyggerier på CV'et.

I ønskerne til projektet har Herning Kommune lagt særlig stor vægt på arkitektur, bæredygtighed, funktionalitet og kvalitet. Alle sammen parametre, som vinderprojektet imødekommer, fortæller formand for Børne- og Familieudvalget Anne Mette Bang Rasmussen (V) fra Herning Kommune.

- Vi synes, at vi her kan bygge en skole for fremtiden, som kan rumme eleverne. I vinderprojektet er det både lykkedes at skabe en skole til fællesskab og nærhed og samtidig nytænke løsninger på nogle af de udfordringer, der er i dag. c.c. contractor har også løst udfordringerne med placering af den nye skole på grunden, så den nye skole kan opføres sideløbende med, at det meste af den nuværende skole er i brug. Kun en mindre del af skolen skal genhuses i byggeperioden, siger Anne Mette Bang Rasmussen og fortsætter:

- Der er tænkt i langtidsholdbare og bæredygtige materialer, og projektet rummer også stor genkendelighed i arkitekturen fra skolen, som vi kender den i dag. Der er også lagt vægt på, at CO2-aftrykket i forhold til driften af skolen bliver så lavt som muligt, siger hun.

Finansiering skal på plads

Ifølge planen skal det nye skolebyggeri opføres i løbet af de næste tre år.

Dog er vinderprojektet fra c.c. contractors dyrere, end hvad der er budgetteret med. For at skoleprojektet kan blive en realitet, kræver det derfor, at byrådet til efterårets budgetkonference bevilger ekstra midler til projektet, fortæller borgmester Dorte West (V).

- Vinderprojektet har virkelig skabt et grundlag for en ny, fantastisk skole. Men de midler, der blev afsat i 2020 til projektet, slår desværre ikke til her i 2022. Alle indkomne forslag i entreprisekonkurrencen ligger over vores budget på 160 millioner kroner. Derfor skal byrådet have kigget på, om de ekstra midler, som projektet kræver, kan findes, siger borgmester Dorte West fra Herning Kommune.

- Mange kommuner står med lignende udfordringer på anlægsprojekter. Derudover har vi en forventning om, at vores samlede anlægsramme vil blive reduceret i 2022 af regeringen, og det vil udfordre vores anlægsønsker yderligere, fortsætter Dorte West.

Hvorvidt det nye skolebyggeri af Herningsholmskolen kan realiseres, vides altså først til efteråret 2022.

Herunder ses de foreløbige visualiseringer af projektet.

Illustration: C.C. CONTRACTOR / GPP ARKITEKTER / AFRY / BYMUNCH / RUM & ADFÆRD

Kontaktinfo

Rådhuset
Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96 28 28 28
Mail: kommunen@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.