Erhvervsaktører sætter fokus på fremtidens grønne arbejdsmarked i Herning

24. marts 2022

Flere end 100 erhvervs- og virksomhedsledere samt uddannelsesaktører fra Herning Kommune var mødt op til erhvervskonferencen onsdag aften.

Her var de med til at sætte retning på den nye erhvervsstrategi i kommunen, som skal være med til at bringe de lokale virksomheder godt ind i en grønnere fremtid.

Erhvervskonferencen blev holdt hos virksomheden Selfmade i Birk. Et af de store spørgsmål, der blev diskuteret, var, hvad der i dag kendetegner Herning, og hvordan vi bygger videre på vores styrkepositioner.

- Vi skal lave en ny erhvervsstrategi, som bliver et arbejdsværktøj for hele vores erhvervsliv. Der er kommet mange gode input i aften, og mange af dem rimer også på Herning. Det er vigtigt, at vores erhvervssyn og erhvervsstrategi i kommunen afspejler den helt særlige Herning-ånd. Derfor bliver den nye strategi heller ikke bare en stak papirer i et ringbind, som man kan rive forsiden af for så at skrive et andet kommunenavn på i stedet for. Strategien skal signalere vores helt særlige Herning-DNA, som vi skal bygge videre på, siger Henrik Kjeldsen, der er erhvervs- og borgerservicechef i Herning Kommune.

Erhvervskonferencen havde både faglige oplæg og workshops på programmet.

Blandt andet fortalte flere virksomhedsledere om deres lokale arbejde med grøn omstilling af virksomhederne, ligesom den grønne tænketank CONCITO bidrog med perspektiver og fremtidsscenarier.

Erhvervskonferencen markerede samtidig afslutningen på kommunens arbejdsfase med den nye erhvervsstrategi, som munder ud i et nyt og mere agilt erhvervssyn.

- Bæredygtighed generelt – ligesom digitalisering – bliver en ting, som bare er en naturlig del, når man skal snakke virksomhedsudvikling. Det er ikke et særskilt fokus, men nærmere en underliggende del i alt det, vi gør. Vi skal tænke bæredygtighed ind i alt - uanset hvilken branche vi snakker om, og uanset hvilken indsats det handler om, siger Henrik Kjeldsen.

Han kunne løfte sløret for, at erhvervssynet fremadrettet vil markere en handlemåde fra kommunens side, som er endnu mere agil, samarbejdende og overraskende i forhold til erhvervslivet.

Herning Kommunes nye erhvervsstrategi skal behandles politisk frem mod sommerferien 2022.

Kontaktinfo

Henrik Kjeldsen
Erhvervs- og Borgerservicechef
Tlf.: 96288510
Mobil: 21295343

Send e-mail

Rådhuset
Torvet 5
7400 Herning

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.