Aarhus Universitet og Herning Kommune indgår ny samarbejdsaftale

25. februar 2022

Herning Kommune og Aarhus Universitet har i mange år haft et godt samarbejde, ikke mindst via AU's campus i Birk ved Herning.

Aarhus Universitet er et internationalt universitet, som markerer sig med excellent forskning og stærke forskningsbaserede uddannelser. Herning er en uddannelsesby i vækst og har samtidigt et stærkt og unikt erhvervsområde.

Med den nye og opdaterede aftale har Herning Kommune og Aarhus Universitet cementeret det gode samarbejde og sat mål og retning på parternes fortsatte samarbejde frem til medio 2025.

Vi er utroligt glade for samarbejdet med Aarhus Universitet, og stolte over de muligheder, som det giver de studerende i vores område.
- Dorte West, borgmester

Sammen skal universitetet og kommunen løfte opgaven med at sikre de bedste rammer for de studerende og for universitetets uddannelser samt forskningsmiljø i kommunen.

Med den nye aftale sikres blandt andet et særligt fokus på at fastholde og tiltrække flere studerende til universitetets uddannelsestilbud, som er centreret ved AU i Herning, der er ligger i bydelen Birk.

Nye uddannelsesudbud i Herning

På sit campus i Birk uddanner Aarhus Universitet studerende inden for business- og ingeniørfag, og i lyset af det politiske ønske om udflytning af uddannelser fra storbyerne, har universitetet foreslået at etablere endnu flere uddannelsesretninger i de herningenske universitetsbygninger.

- Med det politiske ønske om flere uddannelsespladser uden for de store byer var det meget naturligt at undersøge mulighederne for at flytte uddannelsesudbud til AU i Herning og dermed bygge videre på allerede veletablerede fagmiljøer. AU i Herning har gode studierammer og ligger i et stærkt erhvervsområde. Vi tror på, at vi sammen med Herning Kommune kan skabe et endnu mere attraktivt studiemiljø til gavn for både de studerende og for Herning, siger Brian Bech Nielsen, rektor ved Aarhus Universitet.

Med samarbejdsaftalen har de to parter det fælles mål at videreudvikle stærke fagmiljøer og samtidig sikre tæt integration med det midtvestjyske erhvervsliv. Alt med det sigte at skabe en meget høj grad af kvalificeret arbejdskraft i det midtjyske område.

Herning Kommune arbejder målrettet for at ekspandere det fantastiske studiemiljø i byen, og sikre de bedste betingelser for at tiltrække studerende.

- Vi er utroligt glade for samarbejdet med Aarhus Universitet, og stolte over de muligheder, som det giver de studerende i vores område. Det midt- og vestjyske erhvervsliv har stor gavn af Aarhus Universitets forskning, og ny viden bliver forankret her i området - det kommer Herning Kommune og det lokale erhvervsliv til gode. Det er med til at skabe en stor mængde kvalificeret arbejdskraft i det midtjyske område, siger borgmester Dorte West fra Herning Kommune.

Fakta

Aarhus Universitet udbyder 11 uddannelser i Herning inden for business og ingeniørvidenskab. Dertil kommer et stort udbud af efter- og videreuddannelsesaktiviteter.

Samarbejdsaftalens hovedpunkter fokuserer især på udvikling af uddannelsesaktiviteterne i Herning, og rekruttering af studerende til AU's campus i Herning. Desuden er bæredygtig udvikling og klima højest på begge parters dagsorden og indgår derfor naturligt i samarbejdsaftalen.

 

 

 

Kontaktinfo

Rådhuset
Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96282828

Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.