25 nye film løfter samværet med demente

23. september 2022

Hvordan møder man bedst et menneske med demens? Både som pårørende og personale? Hvordan tackler man de små situationer i hverdagen, som kan være svære? For eksempel omkring spisning, pleje eller det at sige farvel?

25 små videofilm, optaget på Herning Kommunes plejecentre, giver nu værdifuld inspiration. Filmene kan tilgås på Alzheimerforeningens vidensplatform og blev lanceret ved et arrangement på Herning Kommune fredag 23. september.

- Filmene rummer mange dejlige mødeøjeblikke mellem mennesker med demens og deres pårørende, der velvilligt har stillet op til projektet, siger Gitte Henriksen, Marte Meo-supervisor ved Herning Kommune.

- Ved at filme situationerne kan vi bedre opdage de små, magiske kontakter og øjeblikke, hvor mennesket med demens føler sig mødt, set, hørt og forstået. Vi kan identificere, hvad det er, der fungerer godt i situationen og dermed også, hvad vi skal gøre mere af. I sin grundsubstans er det dét, Marte Meo kan, siger Gitte Henriksen.

At møde mennesker, hvor de er

Marte Meo-metoden handler først og fremmest om at møde mennesker dér, hvor de er - også selv om deres adfærd i første omgang kan være svær at forstå og forholde sig til.

- Men al adfærd er også kommunikation. Mennesker med demens er faktisk rigtig gode til selv at fortælle, hvordan det er at være dem - det er bare ikke altid med ord, at de fortæller det. Dette viser vi gennem en række film fra hverdagen, hvor vi forklarer, hvordan man som pårørende bedre kan håndtere de svære situationer med afmagt og store følelser, der kan opstå, forklarer Gitte Henriksen.

Filmene er produceret af Storyboard Productions som en del af projektet "Tid til at lære - Tid til at leve", som er støttet af Sundhedsstyrelsens puljemidler med fem millioner kroner. Målet er at skabe vigtig læring omkring demens på nationalt niveau, og derfor kan alle altså nu tilgå filmene via Alzheimerforeningens hjemmeside.

Kontaktinfo

Gitte Henriksen
Marte Meo-supervisor

Tlf.: 20282910

Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.