Udbud af areal til regnvandssø, beliggende Åbakkevej, Haderup

Er de interesseret i at afgive tilbud på grunden?

Så skal de sende et tilbud til Herning Kommune, Juridisk kontor, Rådhuset, Torvet, 7400 Herning.

Tilbuddet skal være Herning kommune i hænde senest 24. januar 2022, kl. 12.00.

Efter lov om offentligt udbud er kommunen ikke forpligtet til at sælge grunden til den udbudte pris, ligesom kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud.

Indkomne tilbud behandles fortroligt, indtil salg har fundet sted.

Se udbudsvilkår for erhvervsgrundene ved Haderup.

Kontaktinfo

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Mobil: 23638880

Send e-mail til Annette

Anne Mette Skjærlund Knudsen
Grundsalgskoordinator
Tlf.: 96288517
Mobil: 51354091

Send e-mail til Anne Mette

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.