Herning Kommune får nye mål på klimaområdet

15. december 2021

Herning Kommunes langsigtede mål er at være et klimaneutralt område i 2050, hvor der ikke udledes mere drivhusgas, end der bliver optaget.

For at understøtte den proces og omstilling, har byrådet i Herning Kommune tirsdag den 14. december 2021 vedtaget en række delmål, som skal bringe kommunen i mål med klimaambitionerne.

Det er vigtigt for os i Herning Kommune at have fokus på klimahandling både på den korte, mellemlange og lange bane
- Dorte West, borgmester

- Vi forpligter os til at følge de nationale målsætninger, og på den måde er vi med til at sikre udvikling på klimaområdet helt lokalt. Det er vigtigt for os i Herning Kommune at have fokus på klimahandling både på den korte, mellemlange og lange bane. Det er ambitiøse målsætninger, som kræver en stor omstilling i de fleste sektorer. Men jeg er sikker på, at vi sammen kan lykkes med planen, siger borgmester Dorte West fra Herning Kommune.

Her er milepælene

Målene, som er vedtaget i Herning Kommune, lægger sig op ad de nationale målsætninger, og ser sådan ud:

I år 2025 skal CO2-udledningen i Herning Kommune være reduceret med 50-54 procent.

I 2030 skal CO2-udledningen være reduceret med 70 procent. For land- og skovbrug (også arealanvendelse) er målet en reduktion på 55-65 procent.

CO2-reduktionen er set i forhold til tal fra 1990, som bruges til sammenligningsgrundlag (baseline).

Delmålene gælder både for Herning Kommune som virksomhed og som geografisk område.

Målene lægger op til en hurtig reduktion over de næste ni år
- Dorte West, borgmester

Hvor er vi nu?

Herning Kommune har allerede reduceret sine CO2-udledninger med 33 procent i forhold til 1990 – men der er stadig langt op til 2025-målet.

Der skal altså fart på for at nå det første delmål om en reduktion på 50-54 procent i 2025, slår borgmester Dorte West fast.

-  Målene lægger op til en hurtig reduktion over de næste ni år. I Herning arbejder vi hele tiden med at forbedre klimaindsatsen, og det gælder også rundt omkring i virksomhederne og i de forskellige sektorer. Både i landbrugs- og transportsektoren bakker man op om omstillingen til mere klimavenlige erhverv, og der er en forståelse for, at målet om store reduktioner i CO2-udledningen er en opgave, som vi skal løse i fællesskab, siger borgmester Dorte West.

Vedtagelse af delmålene sker som en del af klimaprojektet DK2020, som Herning og de fleste af landets andre kommuner er med i.

FAKTA: OM DK2020

Kommunen udpeger alle væsentlige kilder til drivhusgasudledning lokalt, og laver - i samarbejde med borgere, organisationer og virksomheder - en klar plan for, hvordan de håndteres.

Herning Kommunes nye klimaplan forventes at være færdig i oktober 2022.

Kommunen arbejder mod en netto-nuludledning af drivhusgasser i overensstemmelse med Parisaftalen fra 2015.

Et klimaneutralt samfund er et område, hvor der ikke udledes mere drivhusgas, end der optages.

Læs mere om DK2020 og Herning Kommunes klimaarbejde.

Kontaktinfo

Rådhuset
Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96282828

Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.