Social- og sundhedsassistentelev

Bliv sosu-assistent-elev ved kommunen.

Voksenlærlingeordning og voksenelevløn

Social og Sundhedsuddannelserne i Herning Kommune

Voksenlærling

Kriterier for ansættelse på voksenlærlingeordning er, at du skal være:

  • Over 25 år
  • Registreret som ledig
  • Ufaglært
  • Uden relevant erhvervserfaring.

Jobcentret skal afklare, om du er berettiget til at blive ansat som voksenlærling.

Voksenelevløn

Kriterier for ansættelse på voksenelevløn er ifølge aftale mellem KL og FOA, at du er:

  • Over 25 år
  • I stand til at dokumentere mindst 1 års relevant erhvervserfaring, og opnået indenfor de sidste 4 år.

Dispensations kriterier for voksenelevløn i Herning Kommune omfatter både hjælper- og assistentelever.

For at søge dispensation skal du være:

  • Fyldt 25 år.
  • Afklaret/vurderet i en virksomhedspraktik via Jobcentret eller gennem anden relevant erhvervserfaring. Dette skal være indenfor relevant arbejdsområde og være af mindst 3 måneders varighed indenfor de seneste 4 år.
  • Lederen af området for virksomhedspraktikken eller det relevante ansættelsessted, skal udarbejde en udtalelse med anbefaling til at søge ind på uddannelsen.

Der dispenseres ikke fra reglen om alder eller fra at opfylde kravene for optagelse på Grundforløb 2.