Pædagogisk assistent elev (Grundforløb 2 og Hovedforløb)

Vil du være pædagogisk assistent ved et af vores dagtilbud?

Ansøgningskrav

Der er forskellige ansættelseskrav afhængig af din alder og erhvervserfaring.

Ansøgningskrav til ansættelse på Grundforløb 2 PA:

Hvis du er under 25 år:

  • Du skal have afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse for mere end 14 måneder siden eller have gennemført Grundforløb 1 på Social & Sundhedsskolen.
  • Du skal kunne dokumentere et karaktergennemsnit på 02 i både dansk og matematik fra   folkeskolens afgangsprøve.

Hvis du er over 25 år: 

  • Hvis du er over 25, skal du stadig opfylde ovennævnte ansøgningskrav. Derudover skal der laves en realkompetencevurdering. Læs mere under afsnit "Realkompetencevurdering".

Ansøgningskrav til ansættelse på Hovedforløbet:

Hvis du er under 25 år:

  • Du har taget eller når at afslutte Grundforløb 2 PA.

Hvis du er over 25 år:

  • Hvis du er over 25, skal du stadig opfylde ovennævnte ansøgningskrav ELLER har minimum 2 års relevant erhvervserfaring inden for: Dagplejen, daginstitutioner, skoleområdet inkl. SFO, Ungdoms- og fritidsklubber eller dag- og botilbud for mennesker med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Derudover skal der laves en realkompetencevurdering. Læs mere under afsnit "Realkompetencevurdering".

Realkompetencevurdering:


Det er et krav, at der er lavet en Realkompetencevurdering, før der eventuelt kan ske ansættelse. Hvis du ikke allerede har ansøgt om en Realkompetencevurdering, så anbefaler vi, at du gør det allerede nu via Undervisningsministeriets hjemmeside:

www.efteruddannelse.dk.

I søgefeltet skal du skrive "657412rkv".

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene til optagelse på Grundforløb 2 PA eller Hovedforløbet, så kontakt venligst en studievejleder på Social & Sundhedsskolen eller læs yderligere om optagelseskravene på Social & Sundhedsskolens hjemmeside.