Tilbud til udsatte mennesker

Her kan du se, hvilke tilbud vi har til den, der lever et udsat liv som for eksempel hjemløs, misbruger eller andet.

Social indsats

Ring til os på 23 66 78 17.

Vi bor på Tietgensgade 5c i Herning.