Tilbud til udsatte mennesker

Her kan du se, hvilke tilbud vi har til den, der lever et udsat liv som for eksempel hjemløs, misbruger eller andet.

Den Blå Mølle (værested)

Den Blå Mølle er et værested for udsatte.

Vi bor på Møllevænget 19, 6933 Kibæk.

Ring til os på 97 19 19 55.