MedCom - kontakt med Sundhed og Ældre

Er du læge, apotek eller sygehus? Så kan du kommunikere digitalt via MedCom med Sundhed og Ældre.

Hospitaler og sygehuse i Vestklyngen

Sygehuse og kommuner kan modtage og afsende følgende elektroniske standarder:

- indlæggelsesrapport.
- plejeforløbsplan.
- melding om færdigbehandling.
- udskrivningsrapport.

Disse kan suppleres med korrespondance-meddelelser med følgende overskrifter i emnefeltet:

  • Opfølgende hjemmebesøg.
  • Terminalerklæring.
  • Sygeplejeartikler/behandlingsapparatur.
  • Åben indlæggelse.
  • Hjemmehjælp.
  • Træning § 140.
  • Hjælpemidler.
  • Sygepleje.
  • Plejecenter.

Der vil være kontakt via telefon om de korte indlæggelser. Det er nødvendigt, når borgeren ikke er kendt i kommunen ved indlæggelsen og når borgeren får brug for ydelser fra Sundhed og Ældre efter udskrivelse.

Aftalen

Kommuner og sygehuse skal kommunikere elektronisk omkring indlæggelser og udskrivninger af patienter (Sundhedsaftalen 2011-2014).

Region Midt har lavet en rammeaftale, der gælder for de 5 somatiske hospitalsenheder og 19 kommuner. Aftalen beskriver rammene for den elektroniske kommunikation og anvendelsen af de 4 MEDCOM hjemmepleje-sygehus-standarder.

Parterne i Vestklyngen* har udarbejdet et tillæg til rammeaftalen, som indeholder de kliniske samarbejdsaftaler.

*Vestklyngen består af: Hospitalsenheden Vest (Herning, Holstebro og Lemvig sygehuse), Herning Kommune, Holstebro Kommune, Ikast-Brande Kommune, Lemvig Kommune, Struer Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune.