§18-puljen til frivilligt socialt arbejde

Læs om §18-støtte til frivilligt socialt arbejde. Hvert år uddeler kommunen penge på baggrund af ansøgninger fra foreningerne.

Administration af ordningen

For at opnå støtte skal der indsendes en skriftlig ansøgning til Herning Kommune i form af udfyldt ansøgningsskema via kommunens hjemmeside.

Foreninger skal indsende vedtægter ved første ansøgning i Herning Kommune. Alle foreninger skal fremsende seneste godkendte regnskab eller ved nye foreninger et budget.

Der er én ansøgningsrunde pr. år. Ansøgningen skal være indsendt senest den 1. november året før bevillingen (eksempelvis 1. november 2018 til bevilling i 2019).