§18-puljen til frivilligt socialt arbejde

Læs om §18-støtte til frivilligt socialt arbejde. Hvert år uddeler kommunen penge på baggrund af ansøgninger fra foreningerne.

Samarbejdsrelationer

Der afholdes et årligt dialogmøde / temamøde mellem repræsentanter for kommunalbestyrelsen og de frivillige, sociale organisationer og foreninger i Herning Kommune.

Der udpeges en fast, kommunal kontaktperson for de frivillige, sociale organisationer og foreninger.

De foreninger / organisationer, som modtager et årligt tilskud på over 100.000 kr. tildeles kontaktperson fra den Kommunale organisation med henblik på at indgå "driftsaftale" og sikre, at modtageren af midlerne medvirker til samarbejde om indsatserne samt formidling af Herning Kommunes politikker og strategier og betydningen heraf.