§18-puljen til frivilligt socialt arbejde

Læs om §18-støtte til frivilligt socialt arbejde. Hvert år uddeler kommunen penge på baggrund af ansøgninger fra foreningerne.

Baggrund og målsætning for §18 i Herning

I henhold til §18 i Lov om Social Service er kommunerne forpligtet til at samarbejde med frivillige, sociale organisationer og foreninger, og der skal årligt afsættes et beløb til støtte til frivilligt, socialt arbejde.

Formålet med §18 er at skabe rammer for det lokale, frivillige, sociale arbejde og styrke samvirket mellem den offentlige, sociale indsats og den indsats, der gøres i frivilligt regi - til fordel for brugerne.

Den økonomiske støtte til frivillige organisationer skal gives til konkrete aktiviteter og initiativer, hvoraf den frivillige indsats skal udgøre den afgørende del. Indsatsen skal rette sig mod borgere i Herning Kommune, som bl.a. den sociale sektor beskæftiger sig med.

Målsætningen er at styrke og udvikle det frivillige, sociale arbejde i Herning Kommune. Dette skal ske via tæt samarbejde mellem de frivillige, sociale organisationer og foreninger og den kommunale forvaltning samt via kontinuerlig dialog parterne imellem omkring udvikling af det sociale arbejde i kommunen.

Indsatsen skal ses i sammenhæng med Herning Kommunes overordnede visionen om borgeren i centrum, skabelsen af et regionalt kraftcenter samt de overordnede organisatoriske mål om nærhed, helhed og sammenhæng for borgeren samt optimal ressourceanvendelse.

Herning Kommunes visioner er at fremme den medmenneskelige, sociale forståelse og omsorg gennem et formelt og uformelt samarbejde med frivillige, sociale organisationer og foreninger.

De overordnede mål er:
• At styrke indsatsen overfor grupper eller personer med særlige, sociale behov
• At fremme hjælp til selvhjælpsprincippet
• At inddrage borgerne aktivt i forebyggelse og løsning af sociale problemer.