Fordeling af §18-puljerne

Her kan du se hvilke foreninger, der har fået midler til frivilligt socialt arbejde i Herning Kommune.

Bevillinger i 2016

Social- og Sundhedsudvalget har på mødet den 14. september 2016 truffet beslutning om følgende fordeling af restpuljerne.

§18-restpuljen 2016

§18-rest-innovationspuljen 2016

Pengene bliver udbetalt i løbet af september måned.

På mødet den 9. december 2015 blev der bevilget følgende:

Hovedpuljen 2016

Innovationspuljen 2016