Fordeling af §18-puljerne

Her kan du se hvilke foreninger, der har fået midler til frivilligt socialt arbejde i Herning Kommune.

Bevillinger i 2015

Rest-puljen 2015

Rest-innovationspuljen 2015

Innovationspuljen 2015

Hovedpuljen 2015

Social- og Sundhedsudvalget har den 10. december 2014 og den 23. september 2015 besluttet fordelingen i 2015.