Fordeling af §18-puljerne

Her kan du se hvilke foreninger, der har fået midler til frivilligt socialt arbejde i Herning Kommune.

Psykiatri 2019

Følgende foreninger har fået midler i 2019 under kategorien "Patientforeninger" - her opstillet i alfabetisk rækkefølge.

Bevilling af midler - Psykiatri

Forening

Type af indsats

Bevilling

Kommentarer

Angstforeningen

Selvhjælpsgrupper 10.000  

Bedre Psykiatri
Herning-
Ikast/Brande

Åben café og foredrag.
Søger også til video-udstyr.

25.000 Til café og foredrag. Afslag på udstyr.
Café Kilden Sociale aktiviteter for udsatte. 12.000  
Foreningen Sind  Sociale og fysiske aktiviteter og event. 30.000  

Gnisten

Forening for sårbare familier i Kibæk. 8.000  
Sind - pårørenderådgivning Indsatser for børn, unge, ledige og deres pårørende. 25.000  
Støtte-vennekreds ved Rosenholm Søger til køb af materialer til overdækket bålsted. Afslag  Opfordres til at søge andre fonde - Friluftsrådet.