Fordeling af §18-puljerne

Her kan du se hvilke foreninger, der har fået midler til frivilligt socialt arbejde i Herning Kommune.

Foreninger under misbrug og socialt udsatte 2019

Følgende foreninger har fået midler i 2019 under kategorien "Misbrug og socialt udsatte" - her opstillet i alfabetisk rækkefølge.

Bevilling af midler - misbrug og socialt udsatte

Forening

Type af indsats

Bevilling

Kommentarer

Café Hjørnestenen

Værested  40.000  
Det Sociale Gullestrup Paraplyforening for
sociale aktiviteter
15.000  
Fred og Forsoning Bo- og omsorgssted Afslag  Herning Kommune
vil ikke støtte Fred
og Forsoning.
Kris Kristent terapi for 
incestofre.
20.000  

Kvisten

Terapi til voksne med
senfølger efter seksuelle overgreb.
5.000  
Social Sundhed
Midtvest
Ledsagelse af borgere til sundhedsaftaler. 20.000  
Udviklingshæmmedes Landsforbund - ULF Afholder lokale kurser omkring sundhed - fysisk og mentalt. 15.000  
UFL - Unge for Ligeværd
Herning-Ikast/Brande
Aktiviteter til unge over 18 med særlige behov. 10.000