Fordeling af §18-puljerne

Her kan du se hvilke foreninger, der har fået midler til frivilligt socialt arbejde i Herning Kommune.

Øvrige - børn, unge og humanitære

Følgende foreninger har fået midler i 2019 under kategorien "Øvrige" - her opstillet i alfabetisk rækkefølge.

Bevilling af midler - Øvrige

Forening

Type af indsats

Bevilling

Kommentarer

Brændgård Unge Klub (BUC)

Ny forening med aktiviteter og værested for unge (13-23) på Brændgårdparken. 10.000 Til opstart af forening og aktiviteter.
Børns Vilkår Søger støtte til Børnetelefonen Afslag  Prioritering af lokale aktiviteter.
Dansk Folkehjælp Forening med førstehjælp, samarittjeneste og økonomisk rådgivning af sårbare og udsatte. 30.000  
Foreningen Den Boligsociale Fond Søger til online tilbud til unge via hjemmeside.  Afslag  Herning har lokale tilbud, der har en bred vifte af tilbud til målgruppen.

Foreningen for frivillige på Anker Fjord Hospice

Søger til afholdelse af temadag for de frivillige. 5.000  
Forsamlingshuset Aulum Hjemmeværnsgård Søger til installation af varmepumpe. Modtager tilskud som forsamlingshus. Afslag De kan søge jubilæumsfonden i Kultur og Fritid og Landdistriktspuljen til denne type udgift.
Herning Care Paraplyforening med forskellige aktiviteter. 35.000 Til aktiviteter af forskellig art til familienetværk og integration. Afslag på sommerkurve og skoletasker.
Julekomiteen Søger til julehjælp. Afslag §18 kan ikke bruges til julehjælp
Kræftens Bekæmpelse Søger til indsats for Røgfri Fremtid. 10.000 Det anbefales at indsatsen koordineres med Børn og Unge og sundhedstilbud omkring rygning.
Mad til Herning Ny forening med formål at uddele/sælge mad til socialt udsatte, mindske madspil og skabe sociale netværk. Udgår af §18  Ansøgning er sendt videre til Direktionens stab.
Mødrehjælpen Herning Ny lokal forening. Søger til forskellige aktiviteter i ny butik. 10.000  
Red Barnet - Herning lokalafdeling Familieoplevelsesklub. Nyt tiltag på Holtbjerg omkring "Natur & Fællesskab" 25.000 Anbefales at samarbejde med Plads til Forskel om indsatsen i Holtbjerg.
Red Barnet Ungdom Læringscaféer i Gullestrup, Brændgård og Holtbjerg. 30.000  
Natteravnene Herning Kursus i førstehjælp og konflikthåndtering.  5.000  
Ungdommens Røde Kors Mentorforløb og husleje til Kulturfabrikken. 20.000  
Ventilen Mødested for unge 15-25 år med forskellige aktiviteter. 5.000