Fordeling af §18-puljerne

Her kan du se hvilke foreninger, der har fået midler til frivilligt socialt arbejde i Herning Kommune.

Foreninger under kontaktpersonordningen

Følgende foreninger har fået midler i 2019 under kontaktpersonordningen - her opstillet i alfabetisk rækkefølge.

Bevilling af midler - kontaktpersonordningen

Forening

Type af indsats

Bevilling

Kommentarer

A-klubben og

Herning Lænken

Alkoholfrie væresteder

Haraldsgade

30.000 og 
70.000

De deler nu lokaler.
Aftalen drøftes i 2019.
FIFS - Foreningen 
Idræt for Sundhed
Idrætsaktiviteter til
Psykisk sårbare
125.000  
Frivilligcenter 
Herning
Paraplyforening for
forskellige frivillige foreninger
800.000 Til alle aktiviteter.
Huset Aktivitets og samværssted uden alkohol. 400.000  
Kirkens Korshær Herning Aktiviteter til udsatte voksne og børn samt familier. 125.000  
Røde Kors Aulum-Haderup 25.000  
Røde Kors Herning 65.000  
Røde Kors Trehøje 20.000  
Røde Kors Aaskov 15.000  
Selvhjælp Herning Selvhjælpsgrupper, inkl. netværk for mænd.  400.000  
Sind Herning-Ikast/Brande Aktiviteter, herunder også Sindets Dag 2019 100.000 Både til aktiviteter og Sindets Dag