Fordelingen i 2020

Her kan du se hvilke foreninger, der har fået midler til frivilligt socialt arbejde i Herning Kommune i 2020.

Selvhjælp

Følgende foreninger har fået midler i 2020 under kategorien "Selvhjælp" - her opstillet i alfabetisk rækkefølge.

Bevilling af midler - selvhjælp

Forening

Type af indsats

Bevilling

Kommentarer

Foreningen Danske Døvblinde FDDB -
erfagruppe i Midtvestjylland

Møder og arrangementer  5.000

 

Landsforening for spædbarnsdød

Etablering af lokale sorggrupper 5.000