Fordelingen i 2020

Her kan du se hvilke foreninger, der har fået midler til frivilligt socialt arbejde i Herning Kommune i 2020.

Øvrige - børn, unge og humanitære

Følgende foreninger har fået midler i 2019 under kategorien "Øvrige" - her opstillet i alfabetisk rækkefølge.

Bevilling af midler - Øvrige

Forening

Type af indsats

Bevilling

Kommentarer

Brændgård Unge Klub (BUC)

Forening med aktiviteter og værested for unge fra 11 år og op.  8.000  
Børns Vilkår Søger støtte til Børnetelefonen Afslag Herning Kommune prioriterer lokale indsatser i 2020.

Dansk Flygtningehjælp Ungdom -
DFUNK

Ung-til-ung aktiviteter. Afslag Ingen stabil forening og indsatsen svinger år for år i Herning.
Dansk Folkehjælp Forening med førstehjælp, samarittjeneste og økonomisk rådgivning af sårbare og udsatte. 40.000  
Folkekirkens Familiestøtte Barselscafe. Udgår Ansøgning sendt til
Forebyggelsesudvalget.
Foreningen Den Boligsociale Fond Digital trivselsplatform for unge. Afslag Herning har lokale tilbud til målgruppen.
Herning Care Paraplyforening med forskellige aktiviteter. 20.000  
Hjælpesporet Tidl. Ahelp2u.  Afslag Søger til indkøb og lagerplads, og det kan ikke prioriteres i 2020.
Mødrehjælpen Herning Til samarbejde med sundhedsplejen i Herning Kommune. 10.000 Midler skal bruges til samarbejdsindsats.
Natteravnene i Gullestrup og Brændgård Lokalafdeling i de to områder. Samarbejde med Plads til Forskel. 10.000  
Natteravnene Herning Søger til drift. Afslag. På grund af formue.
Påruplejren ved Ungdommens Røde Kors Ferielejr i Pårup. 5.000  
Red Barnet - Herning lokalafdeling Familieoplevelsesklub. "Plads til alle" i idrætsforeninger og sommerlejr.  20.000  
Red Barnet Ungdom Læringscaféer i Gullestrup og Brændgård. 15.000 Til aktiviteter - ikke til løn.
UFL - Unge for Ligeværd i Herning og Ikast/Brande Drift og aktiviteter i klubben. 5.000  
Ungdommens Røde Kors Mentorforløb 5.000  
Ventilen Mødested for unge 15-25 år med forskellige aktiviteter. 5.000  
Wizards Gaming Forening med lokaler i Kulturhuset nr.7. Søger til gaming-udstyr. Udgår Ansøgning er sendt til Kultur og Fritid, der støtter e-sports-klubber.