Fordelingen i 2020

Her kan du se hvilke foreninger, der har fået midler til frivilligt socialt arbejde i Herning Kommune i 2020.

Flygtninge og integration

Følgende foreninger har fået midler i 2020 under kategorien "Flygtningen og integration" - her opstillet i alfabetisk rækkefølge.

Bevilling af midler - flygtninge og integration

Forening

Type af indsats

Bevilling

Kommentarer

ingen

   

Nogle af de andre foreninger har indsatser over for flygtningefamilier.