Fordelingen i 2020

Her kan du se hvilke foreninger, der har fået midler til frivilligt socialt arbejde i Herning Kommune i 2020.

Psykiatri

Følgende foreninger har fået midler i 2020 under kategorien "Patientforeninger" - her opstillet i alfabetisk rækkefølge.

Bevilling af midler - Psykiatri

Forening

Type af indsats

Bevilling

Kommentarer

Angstforeningen

Selvhjælpsgrupper  5.000  

Bedre Psykiatri
Herning-
Ikast/Brande

Åben café og foredrag.
Søger også til video-udstyr.

25.000  
Café Kilden Sociale aktiviteter for udsatte. 12.000  
Foreningen Sind  Sociale og fysiske aktiviteter og event. 20.000  

Gnisten

Forening for sårbare familier i Kibæk. 8.000 Skal fremsende regnskab for 2018.
Nytårsfestival Arrangement for personer med
udviklingshandicap.
5.000