Fordelingen i 2020

Her kan du se hvilke foreninger, der har fået midler til frivilligt socialt arbejde i Herning Kommune i 2020.

Patientforeninger

Følgende foreninger har fået midler i 2020 under kategorien "Patientforeninger" - her opstillet i alfabetisk rækkefølge.

Bevilling af midler - Patientforeninger

Forening

Type af
indsats

Bevilling

Kommentarer

Alzheimer Foreningen
Midt-Vest

Aktiviteter  5.000  
Astma-Allergi Foreningen Træningslejr for børn/unge.   5.000  
Autisme- og Aspergerforeningen
for voksne
Aktiviteter som foredrag. Afslag

På grund af
formue.

CP Danmark 
Vestjylland
Borgere med cerebral parese.
Aktiviteter.
5.000  
Dansk Glaukom Forening Borgere med grøn stær. Aktiviteter. 5.000  
Dansk Handicap Forbund Midt Vest Aktiviteter 10.000  
Dansk Præmatur Forening Søger til kampagne på skoler. Afslag Har midler til reklame.
Diabetesforeningen
Herning Lokalafdeling
Motivationsgrupper og foredrag. 20.000  
Foreningen for frivillige på Anker Fjord Hospice Fremme og udvikle de frivillige aktiviteter. 5.000  
Herning Lokalgruppe - Gigtforeningen Aktiviteter for gigtramte og pårørende. 15.000  
Hjernesagen Herning -Ikast/Brande Aktiviteter for personer med hjerneskade og pårørende. 6.000  
Hjerteforeningen Café og foredrag for hjertepatienter og deres pårørende 10.000  
Høreforeningen Herning lokalafdeling Foredrag og aktiviteter. 5.000  
Landsforeningen Autisme - kreds Midtvest Café og kursus for nye forældre. Søger også til interaktiv rådgivning. 10.000  
Nyreforeningen Kreds Vestjylland Arrangementer Afslag På grund af formue
Osteoporose-foreningen Arrangementer 15.000  
Parkinson for Herning - Ikast/Brande Sociale og faglige arrangementer. 10.000  
PTU - Polio, Trafik og Ulykkesramte Aktiviteter for medlemmer og information. 3.000  
Støtteforening for Demensrejser Støtte til familie-ferie for borgere med demens. 10.000