Fordelingen i 2020

Her kan du se hvilke foreninger, der har fået midler til frivilligt socialt arbejde i Herning Kommune i 2020.

Foreninger under misbrug og socialt udsatte

Følgende foreninger har fået midler i 2019 under kategorien "Misbrug og socialt udsatte" - her opstillet i alfabetisk rækkefølge.

Bevilling af midler - misbrug og socialt udsatte

Forening

Type af indsats

Bevilling

Kommentarer

Aulum - Det Positive Hus

Hus for socialt udsatte i Aulum Afslag Har ikke fremsendt vedtægter for forening.

Café Hjørnestenen

Værested  30.000  
Council Center Bofællesskab Afslag På grund af formue.
Det Sociale Gullestrup Paraplyforening for
sociale aktiviteter
15.000  
Foreningen Børglumparken Beboerforening Afslag Indsats rettet mod beboere, ikke åbent tilbud.
Fødevarebanken Madleverandør til væresteder i Herning 10.000  
Kris Kristent terapi for 
incestofre.
15.000  

Kvisten

Terapi til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb. 7.000  
Møltrup Sports- og beboerforening Optagelseshjem 5.000 Skal fremsende regnskab for 2018.
Social Sundhed
Midtvest
Ledsagelse af borgere til sundhedsaftaler. 25.000  
Udviklingshæmmedes Landsforbund - ULF Afholder lokale kurser omkring sundhed - fysisk og mentalt. Afslag. Indsats i få dage. Opfordres til at lave lokalafdeling.