Fordelingen i 2020

Her kan du se hvilke foreninger, der har fået midler til frivilligt socialt arbejde i Herning Kommune i 2020.

Foreninger under kontaktpersonordningen

Følgende foreninger har fået midler i 2020 under kontaktpersonordningen - her opstillet i alfabetisk rækkefølge.

Bevilling af midler - kontaktpersonordningen

Forening

Type af indsats

Bevilling

Kommentarer

A-klubben og

Herning Lænken

Alkoholfrie væresteder

Haraldsgade

 20.000

 60.000

Lænken betaler for forbrug på fælleslokaler
FIFS - Foreningen 
Idræt for Sundhed
Idrætsaktiviteter til
Psykisk sårbare
 125.000  
Frivilligcenter 
Herning
Paraplyforening for
forskellige frivillige foreninger
 800.000  
Huset Aktivitets og samværssted uden alkohol.  400.000  
Kirkens Korshær Herning Aktiviteter til udsatte voksne og børn samt familier.  125.000  
Røde Kors Aulum-Haderup  25.000  
Røde Kors Herning  65.000  
Røde Kors Vildbjerg-Trehøje  15.000  
Røde Kors Aaskov  20.000  
Selvhjælp Herning Selvhjælpsgrupper  350.000  
  Ny fast bevilling til trivselsgrupper  150.000  
Sind Herning-Ikast/Brande Aktiviteter, herunder også Sindets Dag 2019  100.000 Til Sindets Dag 2019 og aktiviteter.
Ekstra i 2020:      
Den Blå Mølle Kibæk Ekstraordinær bevilling fra budgetforlig 2020.  150.000