DPO og GDPR (databeskyttelse)

Hvordan håndterer vi persondata? Og hvad gør du, hvis du har mistanke om, at vi har lækket persondata? Eller hvis du mener, vi har krænket fortrolighed i håndtering af data?

Vores brug af fotos og video

Herning Kommune følger Datatilsynets anbefalinger om beskyttelse af persondata i forbindelse med anvendelse af fotos og video, herunder reglerne i EU's databeskyttelsesforordning.

Læs Datatilsynets anbefalinger om beskyttelse af persondata.

Ud over disse regler er vi opmærksomme på ikke at vise billeder, der kan virke krænkende, og vi er særligt påpasselige med brug af billeder af børn, sårbare borgere og ældre.

Herning Kommune anvender oftest kun situationsfotos og videoer, hvor formålet er at vise en aktivitet eller en situation. Det kræver som udgangspunkt ikke samtykke fra personer på billederne/videoerne.

Når Herning Kommune anvender portrætfotos, hvor formålet er at afbilde en eller flere bestemte personer, beder vi altid eksplicit og mundtligt eller skriftligt om samtykke, jfr. Datatilsynets anbefalinger om samtykker, til at bruge billederne i kommunale sammenhæng på fx hjemmesider, sociale medier, pressemeddelelser, brochurer, plakater m.v.

Læs Datatilsynets anbefalinger om samtykke.

Ved portrætfotos af børn, sårbare borgere og ældre anmoder vi altid om skriftligt samtykke til brug i kommunale sammenhænge, fx på Facebook.

Uagtet samtykke, kan personer til enhver tid anmode Herning Kommune om at få fjernet og slettet et portrætfoto.