DPO og GDPR (databeskyttelse)

Hvordan håndterer vi persondata? Og hvad gør du, hvis du har mistanke om, at vi har lækket persondata? Eller hvis du mener, vi har krænket fortrolighed i håndtering af data?

Hvem kan du klage til?

Kommunens databeskyttelsesrådgiver (DPO) er ikke klageinstans i forhold til eventuelle klager over kommunens håndtering af personoplysninger. Det skyldes, at databeskyttelsesrådgiveren ikke kan træffe afgørelser.

Men databeskyttelsesrådgiveren (DPO'en) kan hjælpe dig, hvis:

  • Du er i tvivl om, hvorvidt kommunen håndterer dine personoplysninger korrekt.
  • Du har mistanke om, at kommunen har lækket personoplysninger.
  • Kommunen på anden måde har krænket fortroligheden i håndtering af dine eller andre personers data.

DPO'en vil i disse tilfælde undersøge din henvendelse nærmere og kontakte den respektive afdeling.

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren finder du i boksen "Kontaktinfo" på denne side.

Ønsker du at klage over kommunens behandling af dine personoplysninger, kan du til enhver tid klage til Datatilsynet.

Læs mere om klageadgang på Datatilsynets hjemmeside.