DPO og GDPR (databeskyttelse)

Hvordan håndterer vi persondata? Og hvad gør du, hvis du har mistanke om, at vi har lækket persondata? Eller hvis du mener, vi har krænket fortrolighed i håndtering af data?

Hvornår har du ret til at få slettet oplysninger?

Persondataforordningen står ikke over anden lovgivning. Du kan derfor IKKE få de oplysninger vi har og behandler om dig slettet, hvis de er underlagt en anden lovgivning. Det kan for eksempel være socialloven, straffeloven eller forvaltningsloven.

Hvis vi behandler oplysninger, der er forkerte, unødvendige eller uden lovlig grund, kan du bede om at få dem slettet.

Det kan f.eks. være, hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige for at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet. Det kan også være, hvis et samtykke, som er nødvendigt for behandlingen, bliver trukket tilbage.

Læs mere hos Datatilsynet.