DPO og GDPR (databeskyttelse)

Hvordan håndterer vi persondata? Og hvad gør du, hvis du har mistanke om, at vi har lækket persondata? Eller hvis du mener, vi har krænket fortrolighed i håndtering af data?

Hvad har du ret til?

Som registreret hos Herning Kommune har du ret til at få indsigt, gøre indsigelse og få berigtiget det, der er registreret om dig.

Ret til oplysning

Du har ret til at blive oplyst, når vi indsamler personoplysninger om dig eller snarest muligt derefter. Retten gælder uanset om oplysningerne kommer direkte fra dig eller en anden. Du har ret til at få oplyst formålet med behandlingen samt andre informationer, der kan give dig et overblik over, hvad kommunen anvender dine personoplysninger til.

Ret til indsigt

Hvis du ønsker at få indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig, skal du sende os en anmodning om indsigt. Her skal du oplyse, hvilke oplysninger du gerne vil se.

Indsigtsretten giver dig ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi har registeret om dig. Vær opmærksom på, at hvis du ønsker at få et eller flere dokumenter fra en sag udleveret, skal du ikke bede om indsigt efter databeskyttelsesforordningen. Her skal du i stedet bede om aktindsigt.

Ret til at rette oplysninger

Du har ret til at få urigtige eller vildledende oplysninger om dig selv rettet.

Vi er imidlertid underlagt en notatpligt for at dokumentere det grundlag, som en afgørelse er blevet truffet på. Det betyder, at vi som udgangspunkt ikke må fjerne oplysninger, når de først er indgået i en sag. Derfor skal vi beholde de oprindelige, men måske forkerte, personoplysninger. Vi vil dog altid tilføje et notat med de rigtige oplysninger til sagen.

Hvis du er uenig i rigtigheden af det, der er registreret om dig, eller hvis du er uenig i behandlingen/tilgængeligheden af dine oplysninger, skal du kontakte sagsbehandleren på sagen.

Ret til at slette

Når personoplysninger behandles i en kommune, er der en begrænset adgang til at få slettet sine personlige oplysninger. Derfor har du som udgangspunkt ikke ret til at få slettet oplysninger fra din sag. Vi har dog mulighed for at slette dine oplysninger, hvis de ikke indgår i en sag - eksempelvis hvis du anmoder om at blive frameldt en service.

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger, der handler om dig. Det kan du læse mere om under punktet: "Hvornår har jeg ret til at få slettet oplysninger."

Du har også ret til at bede en sagsbehandler om hjælp til at forstå, hvad behandlingen af dine oplysninger og afgørelsen af din sag går ud på.

Sådan udnytter du dine rettigheder

Du har en række rettigheder som registreret. En af dine rettigheder er, at vi som udgangspunkt har pligt til at oplyse dig, når vi begynder at indsamle dine personoplysninger. Herudover giver rettighederne dig mulighed for at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig og mulighed for at få berigtiget urigtige oplysninger.

Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder, skal du rette henvendelse til den afdeling, der behandler din sag.

Find den relevante medarbejder eller afdeling.

Herudover har du altid ret til at klage til Datatilsynet.

Du kan læse mere om dine rettigheder nedenfor eller på datatilsynets hjemmeside.