Hvad kan DPO'en ikke hjælpe med?

Databeskyttelsesrådgiveren (DPO'en) kan ikke hjælpe dig med den faglige sagsbehandling. Hun kan heller ikke hjælpe dig med de afgørelser, som fagområderne træffer.