Datapolitik for Aula

Her er Herning Kommunes datapolitik for Aula.

Personoplysninger og formål

Ifølge databeskyttelsesforordningen skal vi orientere dig om, at Aula kommer til at indeholde oplysninger om børn og elever. Ligeledes skal vi også orientere dig om de rettigheder, du har ifølge databeskyttelsesforordningen.

I forbindelse med anvendelsen af Aula har Herning Kommune, som dataansvarlig, i et nødvendigt omfang behov for at opbevare oplysninger inden for f.eks. følgende kategorier:

  • Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
  • Personnummer/CPR.nr.
  • Oplysninger om læge
  • Oplysninger om særlige helbredsforhold
  • Oplysninger om værger

Alle oplysninger i Stamdata vil blive behandlet fortroligt og i overensstemmelse med EU's databeskyttelsesforordning (GDPR) samt databeskyttelsesloven.

De data, der kommer til at ligge i Aula, drejer sig om alle aspekter i et barns børnehave og skoleliv, lige fra de sjove beskeder til fx billeder eller emner som sygdom. Derfor er det naturligvis helt essentielt, at data er forsvarligt sikret i Aula.

Data er krypterede fra det øjeblik de bliver afleveret til Aula, når de transmitteres, og når de lagres i Aula og helt frem til brugerens web-browser eller Aula-appen.

Data tilgås udelukkende af medarbejdere og fagpersoner, der er i tæt tilknytning til eleven/barnet.

I de tilfælde hvor en bruger ønsker at tilgå følsomme personoplysninger i Aula (f.eks. vil besked markeret som følsom eller dokumenter i sikker fildeling), vil det indebære et 2-trins-login (to-trins-login er et ekstra lag af sikkerhed, som bruges, når data skal beskyttes eks. NemlD (kodeord og nøglekort).

Aula opfylder naturligvis GDPR-reglerne. Desuden har det været et vigtigt mål i udviklingen af Aula, at det skal gøres nemt for brugeren at arbejde sikkert. F.eks. er der blevet arbejdet målrettet på at gøre det nemt at tagge billeder, hvilket gør det muligt at administrere hvilke billeder, der ligger hvor i forhold til samtykker og tilladelser.

Adgang til indsigt, sletninger eller indsigelser

Du har ret til indsigt i de oplysninger, Herning Kommune behandler om dit barn, ret til at få urigtige oplysninger berigtiget eller slettet, ret til begrænsning af behandling, ret til indsigelse, ret til dataportabilitet (retten til overførsel af oplysninger, f.eks. skoleskift) samt ret til at klage over behandlingerne.

Læs mere om behandling af dine personoplysninger samt dine rettigheder.

Du kan altid søge om indsigt i de oplysninger, som der er registret om dig/dit barn.

Samtykke, varighed og opbevaring

De oplysninger og samtykker du har angivet eller som er hentet ind i Aula fra andre systemer sletter Herning Kommune, når opbevaringspligten udløber, (som udgangspunkt slettes alt data om dit barn når undervisningspligten ophører) og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt.

Samtykker kan til enhver tid trækkes tilbage og vil være gældende fra den dag samtykket fjernes.

Klage

Hvis du har spørgsmål eller er utilfreds med behandling af personoplysninger, så er du/l velkommen til at rette kontakt til egen skole, forvaltningen eller kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk​.

Kontaktinfo

Carina Roskilde
DPO
Mobil: 93594558
Send e-mail til carina.roskilde@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.