Hvor kan jeg få mere information om webtilgængelighed?

Digitaliseringsstyrelsen har en sektion om tilgængelighed og den nye lov på sin hjemmeside. Her kan man finde "spørgsmål og svar" om loven.

Sektionen bliver løbende udbygget med den nyeste viden. Det gælder både om kravene i loven, vejledningsmateriale med mere.

Digitaliseringsstyrelsens sektion om webtilgængelighed.