Hvem og hvad er omfattet af loven?

Loven omfatter alle offentlige organer, herunder offentligretlige organer. Reglerne gælder alle det omfattede organs websteder og apps.

Public service-medietjenesteudbydere og NGO'er samt private skoler og privatinstitutioner er undtaget fra loven.