Digital tilgængelighed

Vores hjemmeside skal være for alle. Derfor gør vi os umage for at sikre, at den er digitalt tilgængelig.

Hvem og hvad er omfattet af loven?

Loven omfatter alle offentlige organer, herunder offentligretlige organer. Reglerne gælder alle det omfattede organs websteder og apps.

Public service-medietjenesteudbydere og NGO'er samt private skoler og privatinstitutioner er undtaget fra loven.