Digital tilgængelighed

Vores hjemmeside skal være for alle. Derfor gør vi os umage for at sikre, at den er digitalt tilgængelig.

Hvorfor har vi fokus på webtilgængelighed?

Vores hjemmeside skal være for alle. Også for de, der ser dårligt, er ordblinde, har museskader, lammelser, ADHD eller kognitive udfordringer generelt.

Lær hvordan en blind bruger en hjemmeside ved hjælp af en skærmlæser.

Derfor gør vi blandt andet vores bedste for at leve op til den fælles standard for tilgængelig web - WCAG 2.1.

Det er vores ambition at opfylde standarden på alle niveauer, det vil sige A, AA og AAA.

Det er også vores ambition så vidt muligt at undgå PDF-filer og andre dokumenter på hjemmesiden. Undtaget er foreløbig bilag til dagsordner og referater og bilag til miljøgodkendelser og andre lovpligtige offentliggørelser.