Digital tilgængelighed

Vores hjemmeside skal være for alle. Derfor gør vi os umage for at sikre, at den er digitalt tilgængelig.

Hvis du oplever, at du har svært ved at bruge vores hjemmeside, så giv os besked. Vi gør os umage hver dag - men vi kan altid blive bedre.

Brug gerne den gule fane "Ris & ros", når du giver os feedback. Eller send os en helt almindelig mail.

Skriv til webredaktionen.

Særligt om PDF-filer.

Vores hjemmeside skal være for alle. Også for de, der ser dårligt, er ordblinde, har museskader, lammelser, ADHD eller kognitive udfordringer generelt.

Lær hvordan en blind bruger en hjemmeside ved hjælp af en skærmlæser.

Derfor gør vi blandt andet vores bedste for at leve op til den fælles standard for tilgængelig web - WCAG 2.1.

Det er vores ambition at opfylde standarden på alle niveauer, det vil sige A, AA og AAA.

Det er også vores ambition så vidt muligt at undgå PDF-filer og andre dokumenter på hjemmesiden. Undtaget er foreløbig bilag til dagsordner og referater og bilag til miljøgodkendelser og andre lovpligtige offentliggørelser.


Vi bruger et digitalt værktøj til at kontrollere, om vi overholder de digitale spilleregler for god tilgængelighed.

Derudover har vi haft konsulenter med blandt andet synshandicap til at gennemgå forskellige elementer på vores hjemmeside.

Men lige meget hvor stor umage vi gør os, så vil der altid være noget, vi ikke opdager. Noget vi kan gøre bedre. Det ved du, hvis du er en af dem, der er udfordret på den digitale tilgængelighed. 

I stedet for at bande os langt væk, så håber vi, du vil hjælpe os med at blive bedre. Skriv eller ring til os. Vi er her for det samme.

Skriv til webredaktionen.


Folketinget har vedtaget lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer (apps), der skal gøre disse mere tilgængelige for brugere, herunder navnlig for personer med handicap.

Loven gennemfører EU's "web-direktiv" i dansk lov. Den trådte i kraft 23. september 2018, men kravene implementeres løbende:

  • Fra 23. september 2019 gælder kravene for websteder, der offentliggøres efter 23. september 2018
  • Fra 23. september 2020 gælder kravene for websteder, der er offentliggjort før 23. september 2018
  • Fra 23. juni 2021 gælder kravene for mobilapplikationer (apps).

Loven omfatter alle offentlige organer, herunder offentligretlige organer. Reglerne gælder alle det omfattede organs websteder og apps.

Public service-medietjenesteudbydere og NGO'er samt private skoler og privatinstitutioner er undtaget fra loven.


Digitaliseringsstyrelsen har en sektion om tilgængelighed og den nye lov på sin hjemmeside. Her kan man finde "spørgsmål og svar" om loven.

Sektionen bliver løbende udbygget med den nyeste viden. Det gælder både om kravene i loven, vejledningsmateriale med mere.

Digitaliseringsstyrelsens sektion om webtilgængelighed.


Kontaktinfo

Danny Mastrup
Webleder / Kommunikationskonsulent
Tlf.: 96282643
Mobil: 93595285
Send e-mail til komdm@herning.dk

Susanne Frederiksen
Webkoordinator
Tlf.: 96288008
Mobil: 28728500
Send e-mail til susanne.frederiksen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.