Sognekort over smittetal

Grænseværdierne, der definerer høj lokal smitte, fastsættes af Sundhedsministeriet og er på nuværende tidspunkt følgende:

Kommuner:

400 smittede pr. 100.000 indbyggere og mindst 20 smittetilfælde de seneste syv dage.

Sogne:

800 smittede eller flere pr. 100.000 indbyggere, mindst 20 smittetilfælde de seneste syv dage samt en positivprocent på mindst 3.

Ved høj lokal smitte i et sogn eller en kommune anbefales det, at kommunen iværksætter en række smitteforbyggende tiltag. 

Tiltagene ophører, når sognet/kommunen i syv dage i træk er under niveau på mindst ét af de tre parametre for henholdsvis incidens, antal tilfælde samt positivprocent.