Corona

Her på siden får du et overblik over status lokalt i Herning Kommune. Vi opdaterer løbende, når der er væsentligt nyt. På coronasmitte.dk kan du altid blive opdateret omkring de seneste corona-nyheder på landsplan. 

Se vores kort over lokale smittetal, som opdateres én gang i døgnet.

 

Luk alle
Åben alle

Sogne med høj lokal smitte

I et sogn anses smitten for at være høj, når der er 800 smittede eller flere pr. 100.000 indbyggere, mindst 20 smittetilfælde de seneste syv dage samt en positivprocent på mindst 3.

Se vores kort over lokale smittetal, som opdateres én gang i døgnet (på hverdage).

Her kan du læse mere om anbefalingerne i forbindelse med høj lokal smitte

Coronapas, test og vaccination

Coronapas

Har du spørgsmål til coronapasset, kan du finde svar på coronasmitte.dk, som har en hel side om emnet.

Borgere uden fast bopæl og uden NemID skal henvende sig til Folkeregisteret i Borgerservice for at få et coronapas. 

Test for corona

Du kan gratis blive testet for at få svar på, om du aktuelt er smittet med corona-virus.

Læs hvor og hvordan på Region Midtjyllands hjemmeside.

Her kan du også læse om, hvordan børn får bestilt tid til en corona-test.

Hvis du ikke har adgang til din NemID, kan du kontakte Region Midtjylland, tlf. 7842 4242, hverdage kl. 8-15, weekend og helligdage kl. 9-13.

Se desuden et kort over, hvor du kan blive testet i Danmark.

Hvis du er smittet eller nær kontakt

Smittede personer med coronavirus og nære kontakter kan ringe til Coronaopsporing i Styrelsen for Patientsikkerhed -
nummeret er 3232 0511.

På dette nummer kan smittede og nære kontakter få rådgivning om, hvordan de skal forholde sig for at undgå smittespredning. Smittede personer kan få hjælp til opsporing af nære kontakter, og de nære kontakter kan få henvisning til tests.

Vaccination

Udgangspunktet er, at borgerne selv skal sørge for transporten til og fra det sted, hvor vaccinationerne foregår.

Borgere med kommunal kørselsordning kan bruge denne transport til og fra vaccinationscentret. Kontakt kommunens Borgerservice på 9628 2428 for at bestille transporten.

Hjemmeplejen kan også hjælpe - både med bestilling af tid til vaccine og med at få styr på transporten.  

Du kan læse meget mere om vaccination her.

Har du brug for et sted at gå i isolation?

Kommunerne skal stille nødvendige isolationsfaciliteter til rådighed til borgere, som er testet positiv for covid-19,  samt borgere, der er i risiko for at være smittede og afventer resultat af test. I begge tilfælde gælder, at borgeren ikke har mulighed for at være isoleret i eget hjem.

Desuden skal kommunen stille isolationsfaciliteter til rådighed for personer, der skal i isolation i forbindelse med indrejse til Danmark. 

Herning Kommune har indgået et samarbejde med Hotel Aulum Kro om isolationsfaciliteter.   

Visitation til opholdet kan ske ved at kontakte Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune. På hverdage i dagtimerne kontaktes tlf. 96 28 44 60. I weekender og helligdage kontaktes Akutteamet på tlf. 30 44 10 90. 

Samlet status for Sundhed og Ældre

Der er på Sundhed og Ældres områder almindelig drift i det omfang, det er muligt af hensyn til de til enhver tid gældende corona-restriktioner og udmeldte retningslinjer.

Krav om coronapas indføres for besøgende på social- og ældreområdet

Fra fredag den 12. november skal besøgende på plejehjem og sociale tilbud kunne fremvise gyldigt coronapas. Kravet gælder ikke for ansatte og pårørende. Kravet indføres for at begrænse smittespredning, efter at COVID-19 igen betegnes som en samfundskritisk sygdom.

Læs mere om kravet på Social- og Ældreministeriets hjemmeside.

Se siden for aktivitetscentre-/huse for yderligere information.

Samlet status for Kultur og Fritid

Kultur- og Fritidslivet i Herning Kommune er åbent, og efterlever de gældende retningslinjer og anbefalinger. 

Blandt andet betyder det, at man skal møde op omklædt til fritidsaktiviteter.

Aktiviteterne afholdes så vidt som muligt i mindre og faste grupper, hvor det kan gøres som en naturlig del af aktiviteten.

Forældre anbefales at aflevere og hente børn udendørs.

Her kan du læse om tiltagene og de skærpede anbefalinger.

Samlet status for Handicap og Psykiatri

Der er på Handicap og Psykiatris områder almindelig drift i det omfang, det er muligt af hensyn til de til enhver tid gældende corona-restriktioner og udmeldte retningslinjer.

Krav om coronapas for medarbejdere og besøgende i Handicap og Psykiatri

Besøgende og medarbejdere på sociale tilbud skal kunne fremvise gyldigt coronapas. Besøgende som ikke kan fremvise Coronapas, kan blive bortvist. Kravet er indført for at begrænse smittespredning, efter at COVID-19 igen betegnes som en samfundskritisk sygdom.

Følgende personer er undtaget kravet: Børn under 15 år, værger, advokater eller andre personlige repræsentanter for beboere og andre personer, hvor tilbuddets ledelse i øvrigt vurderer, at der er ganske særlige grunde til undtagelse.

Krav om mundbind eller visir for medarbejdere og besøgende i Handicap og Psykiatri

Besøgende over 12 år og medarbejdere på sociale tilbud skal bære mundbind eller visir, når de opholder sig i fællesrum og på fælles udendørs arealer. Beboere og brugere er ikke omfattet af kravet, ligesom kravet heller ikke gælder for besøgende i beboerens eget værelse/lejlighed.

Kravet om mundbind eller visir gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

Mundbind eller visir må fjernes helt eller delvist i følgende situationer: 1) Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensreglerne for institutionen m.v. 2) Under indtagelse af medicin. 3) Under samtale med personer, der mundaflæser. 4) Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser. 5) Hvis politiet skal foretage identifikation. 6) Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

Samlet status for Børne- og Ungeområdet

Der er aktuelt en opfordring om et skærpet fokus på at efterleve Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger og vejledninger om forebyggelse og håndtering af smittespredning af COVID-19.

Skolerne i Herning Kommune følger de anbefalinger, som sundhedsmyndighederne kommer med.

Her kan du læse de gældende anbefalinger for dagtilbud, grundskoler med videre.

I øjeblikket er der en generel opfordring til, at borgere lade sig vaccinere og teste, og så er der skærpet opmærksomhed på Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger.

Fjernundervisning

På et pressemøde den 8. december 2021 fortalte regeringen, at skoleelever skal fjernundervises den 15., 16. og 17. december og ligeledes den 3. og 4. januar. Det sker som følge af den stigende coronasmitte. Skolerne i Herning Kommune informerer lokalt om dette via Aula.

Også SFO'er og klubber er lukket i denne periode. Eleverne har således sidste fysiske fremmøde-dag i år tirsdag den 14. december 2021.

Der er mulighed for nødpasning af elever i 0.-4. klasse og af elever, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov.

Generelt for kommunens medarbejdere

Kommunens administrative personale arbejder i vid udstrækning hjemmefra. Der er dog stadig åbent for møder og borgerkontakt.