Få overblik over situationen omkring corona-virus i Herning Kommune

Her på siden får du et overblik over COVID-19-nyheder og status lokalt i Herning Kommune. Vi opdaterer løbende, når der er væsentligt nyt.

Test for corona

Du kan gratis blive testet for at få svar på, om du aktuelt er smittet med corona (Covid-19).

Læs hvor og hvordan på Region Midtjyllands hjemmeside.

Test for børn

Der skal nu kun en tidsbestilling til, for at raske børn mellem 2-14 år kan blive testet for coronavirus.

Børnene er velkomne alle de teststeder, man kan booke tider hos på www.coronaprover.dk.

Tidsbestilling er nødvendig for børn.

Aktuelt om situationen omkring mink

Sundhedsstyrelsen har for hele landet opdateret anbefalingerne for, hvordan husstandsmedlemmer til personer, der arbejder på en minkfarm, bør testes. Fremover skal personer, der har relation til minkdrift, samt dem, de bor sammen med, testes to gange om ugen.

Hvis man bor i samme husstand som en person, der arbejder på en minkfarm, hvor der ikke er påvist smitte, kan man stadig gå på arbejde, og børn og unge i husstanden kan fortsat gå i skole og i dagtilbud. Men man skal altså lade sig teste to gange om ugen.

Kravet bortfalder, når minkbesætningen er slået ned.  

Bor man sammen med en person, der arbejder på en minkfarm, hvor der er påvist smitte, anbefales det ud fra et forsigtighedsprincip, at man bliver hjemme fra arbejde, skole og daginstitution, indtil den smittede minkbesætning er slået ned.

14 dage efter den smittede minkbesætning er slået ned, kan husstandsmedlemmer genoptage deres arbejde. Og børn og unge i familien kan genoptage deres skolegang og komme i dagtilbud.

Her finder du opdaterede retningslinjer

Regeringen offentliggjorde fredag aften 23. oktober en række skærpede restriktioner på grund af stigende corona-smittetal i Danmark. Du kan altid finde de helt opdaterede, overordnede retningslinjer på coronasmitte.dk.

Regeringen har fredag 20. november meddelt, at de nuværende tiltag om begrænsning af forsamlinger forlænges til og med den 13. december. Det betyder at: 

- Forsamlingsforbuddet fastholdes på maksimalt ti personer. Der gælder dog visse undtagelser.

- Forsamlingsforbuddet ved udendørs begravelser og bisættelser fastholdes på maksimalt 50 personer.

- Anbefaling om maksimalt ti personer i private hjem.

- Anbefaling om social kontakt med maksimalt ti personer.

Foreign languages

--------------------------------------------------------------------------------

Samlet status for Sundhed og Ældre: 

17Aeldre Fuglsangsoecenteret Dsc5519jpg 1600Px

Der er på Sundhed og Ældres områder almindelig drift i det omfang, det er muligt af hensyn til de til enhver tid gældende corona-restriktioner og udmeldte retningslinjer.

Se siden for det enkelte plejecenter for lokale retningslinjer omkring hygiejne samt antal besøgende.

Se siden for aktivitetscentre-/huse for yderligere information.

Den midlertidige begrænsning af muligheden for at besøge pårørende på plejecentre, omfatter også indendørs fællesarealer. 

Helt konkret betyder det, at hvor plejecentre og aktivitetscentre ligger under samme tag er det afgørende, om der kan foretages adskillelse mellem de to dele.

Såfremt der ikke kan adskilles fuldstændigt på adgangsforhold og færdsel mellem hhv. pleje- og aktivitetscenter, må aktivitetscentrenes forebyggende tilbud midlertidigt lukke ned.

Borgere som er visiteret til for eksempel daghjem, træning eller personalestøttet aktivitet er ikke omfattet af nedlukning, og fortsætter i deres tilbud sammen med de sundhedsfaglige medarbejdere.

Der er meldt ud til medlemmerne på de berørte centre, og der vil være informeret lokalt med skiltning hvilke forhold, der er gældende.

Der er også indført midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til sociale tilbud, som har borgere, der tilhører en risikogruppe. Det vil fortsat være muligt at få besøg i kritiske situationer og at modtage besøg af en-to faste besøgspersoner.

Samlet status for Kultur og Fritid: 

Kulturfest

Kulturlivet:

Herning Kommunes kulturliv er åbent og gennemfører sine aktiviteter inden for de gældende retningslinjer. Du kan holde dig opdateret om konkrete aktiviteter på www.herningerkultur.dk

Fritids- og idrætsliv:

Herning Kommunes fritids- og idrætsliv gennemfører aktiviteter jævnfør de gældende retningslinjer. Det er de enkelte foreninger, der tilrettelægger aktiviteterne. Derfor er det hos dem, du skal søge information om konkrete aktiviteters gennemførelse.

 

Samlet status for Handicap og Psykiatri: 

11Aeldre Fuglsangsoecenteret Dsc5436jpg 1600Px

Der er i Handicap og Psykiatris områder almindelig drift i det omfang, det er muligt af hensyn til de til enhver tid gældende corona-restriktioner og udmeldte retningslinjer. 

Social- og Indenrigsministeriet har den 2. november 2020 indført besøgsforbud på de botilbud i Herning Kommune, hvor der bor borgere der tilhører en risikogruppe - dvs. personer, som er i øget risiko for at blive alvorligt syge, hvis de får COVID-19. Besøgsforbuddet gælder indtil andet meldes ud. På botilbud, der er omfattet af besøgsforbuddet, vil det dog fortsat være muligt for beboerne af få besøg i såkaldte kritiske situationer.  Det vil også fortsat være muligt for beboerne at få besøg af 1-2 faste besøgspersoner. Sådanne besøg foregår efter centerlederens anvisning, og det vil oftest foregå udendørs eller i borgerens egen bolig. 

Handicap og Psykiatri håndterer besøgsforbuddet med afsæt i følgende principper:

  • Vi overholder selvfølgelig alle retningslinjer og restriktioner
  • Besøgsforbuddet skal føles mindst muligt indgribende for borgerne
  • Vi har stort fokus på individuelle hensyn.

Besøgsforbuddet meldes ud til beboerne på de berørte botilbud, og der vil være informeret lokalt med skiltning om, hvilke forhold, der er gældende.

  

Samlet status for Børne- og Ungeområdet:

Barn Paa Cykel

Dagtilbud, skoler og SFO er åbne for alle børn og unge. Hverdagen ser dog ikke helt ud, som inden corona-krisen begyndte.

Sundhedsmyndighederne opfordrer til, at vi alle fortsat har skærpet opmærksomhed på generelle retningslinjer og anbefalinger, så vi kan passe på hinanden og hjælpe med at nedbringe smittespredningen.

Kære Tobias (CC Morten)

 

Ganske kort:

Benedikte henvendte sig til Henrik, fordi man gerne vil have BEKs hjælp til at få fat i studerende, der kunne have lyst til at indgå i et vikarkorps.

Det er Preben Sigaard, Grethe W, Anne Christmann og Kirsten Bundgaard, der har ønske om flere hænder.

 

Vi har foreslået et delbart opslag, hvor vi ganske kort fortæller, at vi gerne vil have flere vikarer. Opslaget kunne have ordlyd ala dette (skal nok forkortes, men det er essensen):

 

GENERELT OPSLAG (til Herning Kommunes FB - delbart)

 

VI MANGLER EKSTRA HÆNDER - OG VARME HJERTER!

Vi har - særligt her i coronatiden - brug for vikarer. Og gerne hurtigst muligt!

I Herning mangler vi nemlig vikarer på ældre- og handicapområdet. Derfor vil vi meget gerne have fat i 20-30 vikarer, der er friske på at blive en del af vores vikarkorps.


Vi forestiller os, at du:

Er glad for at arbejde med mennesker

Fx holder sabbat eller allerede er studerende

Kan se det attraktive i at få foden inden for ældre- og handicapområdet

 

Du vil sammen med de andre nye vikarer komme på et introduktionsforløb og få den basisviden, I skal bruge til at klare opgaverne. Derefter vil der være vagter til dig, der aflønnes efter gældende overenskomst.

Ansøgning sendes til os på corona@herning.dk

 

Videre forløb:

HR håndterer de indkomne ansøgninger via mailindbakken corona@herning.dk

Efter overordnet screening inviteres udvalgte vikarer til introaften á fire timer, hvor de introduceres til opgaven/at arbejde i Herning Kommune. Det suppleres med et par "følvagter" ude i marken.

Derefter indgår de i  deres vikarkorps.

 

Kontaktinfo

Rådhuset
Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96282828
CVR: 29189919
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail