Få overblik over situationen omkring corona-virus i Herning Kommune

Der gælder en række restriktioner for at begrænse smitten med corona-virus. Et stort flertal i Folketinget har 22. marts indgået en aftale om en plan for den gradvise genåbning af Danmark. Fra den 21. april foretages løbende yderligere genåbning. Læs mere her, hvor du også finder en række nyttige links med yderligere information.

Her på siden får du et overblik over status lokalt i Herning Kommune. Vi opdaterer løbende, når der er væsentligt nyt.

Se blandt andet vores kort over lokale smittetal, som opdateres én gang i døgnet.

Du kan følge med på coronasmitte.dk.

Regeringen og alle partier i Folketinget med undtagelse af Nye Borgerlige har 22. marts indgået en "Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark".
Læs aftaleteksten fra 22. marts. 

Aftalen slår fast, at genåbningen sker i etaper, som løbende aftales med partierne. 

Natten til 4. maj er partierne blevet enige om, hvad der åbner/kan åbne fra 6. maj. For Herning Kommunes vedkommende sker der først og fremmest ændringer omkring folkeskolerne og kultur- og fritidsområdet. Du kan læse mere under de enkelte faner herunder, efterhånden som vi får det præcise overblik. 

Læs aftaleteksten for, hvad der kan åbne fra 6. maj.

Seneste nyt:

Hedeager Sogn er åbnet igen lørdag 24. april.
Fredens Sogn er åbnet igen lørdag 1. maj. 
Læs mere under fanen "nedlukkede sogne". 

Tirsdag morgen 27. april er et nyt, midlertidigt testcenter åbnet på Holtbjerg på adressen Thyrasvej 7. Her kan man hver dag mellem kl. 9 og 19 blive testet. Tidsbestilling er ikke nødvendig. 

Fredens Sogn kan igen åbne

En lang række aktiviteter i Fredens Sogn i det centrale Herning har de seneste uger været lukket ned. Det er sket som følge af den automatiske model for nedlukninger af sogne. Modellen er vedtaget på Christiansborg for at sænke corona-smittetrykket.

Nu er modellen blevet tilpasset. Det betyder, at Fredens Sogn kan åbne igen fra midnat natten til lørdag 1. maj. 

Således kan grundskoler, SFO'er, klubtilbud, ungdoms- og voksenuddannelser, lokaler og aktiviteter, hvor der udøves kulturaktiviteter og lokaler, hvor der dyrkes idræt og udøves fritids- og foreningsaktiviteter, igen slå dørene op. 

Men der er grund til at passe godt på i Fredens Sogn, hvor smittetrykket stadig er bekymrende højt. Opfordringen til beboerne er fortsat at holde afstand, spritte af og blive testet jævnligt.


Coronapas

Har du spørgsmål til coronapasset, kan du finde svar på coronasmitte.dk, som har en hel side om emnet.

Test for corona

Du kan gratis blive testet for at få svar på, om du aktuelt er smittet med corona-virus.

Læs hvor og hvordan på Region Midtjyllands hjemmeside.

Her kan du også læse om, hvordan børn får bestilt tid til en corona-test.

Hvis du ikke har adgang til din NemID, kan du kontakte Region Midtjylland, tlf. 7842 4242, hverdage kl. 8-15, weekend og helligdage kl. 9-13.

Se desuden et kort over, hvor du kan blive testet i Danmark.

Hvis du er smittet eller nær kontakt

Smittede personer med coronavirus og nære kontakter kan ringe til Coronaopsporing i Styrelsen for Patientsikkerhed -
nummeret er 3232 0511.

På dette nummer kan smittede og nære kontakter få rådgivning om, hvordan de skal forholde sig for at undgå smittespredning. Smittede personer kan få hjælp til opsporing af nære kontakter, og de nære kontakter kan få henvisning til tests.

Vaccination

Der er i øjeblikket meget stor interesse for, hvornår det vil blive muligt for de enkelte grupper af borgere at blive vaccineret mod covid-19.

Sundhedsstyrelsen har lavet en vaccine-kalender, der giver en idé om, hvornår de forskellige befolkningsgrupper får tilbudt vaccination. 

Se vaccinekalenderen fra Sundhedsstyrelsen.

Du vil dog også få besked i din e-boks, når Sundhedsstyrelsen løbende har nyt. Det er ikke Herning Kommune, der skal stå for vaccinationerne. 

Udgangspunktet er, at borgerne selv skal sørge for transporten til og fra det sted, hvor vaccinationerne foregår.

Borgere med kommunal kørselsordning kan bruge denne transport til og fra vaccinationscentret. Kontakt kommunens Borgerservice på 9628 2428 for at bestille transporten.

Hjemmeplejen kan også hjælpe - både med bestilling af tid til vaccine og med at få styr på transporten.  

Du kan læse meget mere om vaccination her.


Kommunerne skal stille nødvendige isolationsfaciliteter til rådighed til borgere, som er testet positiv for covid-19,  samt borgere, der er i risiko for at være smittede og afventer resultat af test. I begge tilfælde gælder, at borgeren ikke har mulighed for at være isoleret i eget hjem.

Desuden skal kommunen stille isolationsfaciliteter til rådighed for personer, der skal i isolation i forbindelse med indrejse til Danmark. 

Herning Kommune har indgået et samarbejde med Hotel Aulum Kro om isolationsfaciliteter.   

Visitation til opholdet kan ske ved at kontakte Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, Herning Kommune. På hverdage i dagtimerne kontaktes tlf. 96 28 44 60. I weekender og helligdage kontaktes Akutteamet på tlf. 30 44 10 90. 


Der er på Sundhed og Ældres områder almindelig drift i det omfang, det er muligt af hensyn til de til enhver tid gældende corona-restriktioner og udmeldte retningslinjer.

Se siden for aktivitetscentre-/huse for yderligere information.

Fra 9. februar er besøgsrestriktionerne på plejecentrene ophævet på grund af lavt smittetryk og udbredt vaccination. 

Generelt for området gælder, at det administrative personale er hjemsendt, og aktivitetscentrene er lukket. 

Borgere som er visiteret til for eksempel daghjem, træning eller personalestøttet aktivitet er ikke omfattet af nedlukning og fortsætter i deres tilbud sammen med de sundhedsfaglige medarbejdere.


Kulturlivet:

Fra 6. maj er der åbent på kommunens spillesteder, teatre og biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter. Der er krav om coronaspas ved arrangementer og der gælder forskellige retningslinjer for de forskellige typer af arrangementer.

Fælles for alle arrangementerne er, at de gennemføres i tråd med de til hver en tid gældende retningslinjer.

Museer, foreningsliv samt musik- og kulturskoler for unge under 18 år er genåbnet pr. 21. april.

Det samme er bibliotekerne ved fremvisning af coronapas. Herning Bibliotekerne opretholder indtil da udlån og aflevering til alle borgere. 

Fra 21. april åbner indendørs servering med krav om coronaspas. Udendørs servering kan foregå uden coronapas.

Se https://www.herningbib.dk/corona-info.

Fritids- og idrætsliv:

Indendørs og udendørs idræt er tilladt inden for det gældende forsamlingsloft.

For unge under 18 år og voksne over 70 år gælder genåbningen alle typer af indendørs idræt. For voksne mellem 18 og 69 år er det ikke tilladt at dyrke kontaktsport indendørs. Der er krav om coronapas for alle over 18 år.

Fra 6. maj er det også muligt at dyrke uorganiseret idræt indendørs for personer mellem 0-18 og over 70 år. Det gælder for eksempel offentligt skøjteløb og brug af skatehaller. Svømmerhaller åbner for offentlig adgang for alle. For alle over 18 år er der krav om coronapas.

Det er planen at de områder der ikke er åbnet 6. maj skal åbne den 21. maj.


Der er på Handicap og Psykiatris områder almindelig drift i det omfang, det er muligt af hensyn til de til enhver tid gældende corona-restriktioner og udmeldte retningslinjer. Administrative medarbejdere er generelt sendt hjem, mens medarbejdere i kritiske funktioner fortsat møder ind på arbejde.

Den 22. april 2020 er besøgsrestriktionerne ophævet på de botilbud, hvor mere end 80% af beboerne er blevet vaccineret mod Corona.

Der er fortsat besøgsrestriktioner på følgende tilbud: Lindekollegiet, Skiftesporet, Fred og Forsoning, Potentialehotellet. På de tilbud kan der være følgende muligheder for besøg:

  • Beboere i samme botilbud må gerne besøge hinanden, og beboerne må fortsat gerne tage på besøg el.lign. uden for botilbuddet.
  • Udenfor botilbuddenes grund og på botilbuddenes udendørsarealer kan beboerne fortsat få besøg uden restriktioner.
  • I beboernes egne boliger, og eventuelt i særligt indrettede besøgsrum, kan beboerne nu få besøg af tre faste nære pårørende - dog højst to ad gangen.
  • I kritiske situationer kan beboerne få besøg af flere end de tre faste nære pårørende.

Alle besøg foregår efter centerlederens anvisning.

Handicap og Psykiatri håndterer besøgsrestriktionerne med afsæt i følgende principper:

  • Vi overholder selvfølgelig alle retningslinjer og restriktioner
  • Besøgsforbuddet skal føles mindst muligt indgribende for borgerne
  • Vi har stort fokus på individuelle hensyn. 

Fra 6. maj åbnes der igen helt for folkeskolerne. 

De kritiske funktioner i Center for Børn og Forebyggelse er fortsat åbne. Det gælder myndighedsområdet, PPR og Sundhedsplejen. 

Sundhedsmyndighederne opfordrer til, at vi alle fortsat har skærpet opmærksomhed på generelle retningslinjer og anbefalinger, så vi kan passe på hinanden og hjælpe med at nedbringe smittespredningen.

Skolebusser

Kørslen er tilpasset skolerne. Øvrige passagerer skal ringe til busentreprenøren for at sikre, at kørslen udføres i henhold til køreplanen.

Se køreplan hos Midttrafik.


Når det gælder Social og Beskæftigelse arbejder alle hjemme - men Misbrugscentret er åbent i fornødent omfang. Bostøtten opretholdes fysisk i det omfang, fysiske møder skønnes at være nødvendige. Ydelsesafdelingen møder fysisk for at sikre driften af kritiske IT-systemer. Jobcentret har åbent i receptionen med vagt for modtagelse af borgerhenvendelser, og BSK Produktion har åbent, dog er borgertilbuddene lukket.


En stor del af kommunens administrative personale er sendt på hjemmearbejde, og møder afvikles i videst muligt omfang på Teams.

Overordnet gælder, at kritiske funktioner - og funktioner, hvor det ikke er muligt at varetage opgaven hjemmefra - stadig udføres på arbejdspladsen. 


Kontaktinfo

Rådhuset
Torvet 5
7400 Herning

Tlf.: 96282828
CVR: 29189919
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail