Udstilling af varer

Har du en butik i Herning bymidte? Se her, hvordan du må udstille varer uden for din butik.

Når du søger om tilladelse til at bruge arealet foran en forretning til udstilling af varer, skal du gøre det digitalt. Det gør du via "Søg om brug af Herning Bymidte". 

Klik på linket i den grønne boks 'selvbetjening' for at søge om tilladelse. 

Gågaderne er opdelt i forskellige zoner til transport og færdsel, fodgængere, inventar samt en facadezone.

Zonerne kan se lidt forskellig ud, afhængig af hvor i gågaden forretningen ligger. Derfor er det altid en god ide at gøre sig bekendt med reglerne i netop den gade, man har forretning.

Det er normalt kun i inventarzonen og facadezonen der kan være vareudstilling.

I gågadesystemet markerer Herning Kommune vareudstillingsarealet.

Generelle retningslinjer for vareudstilling

 • Al udendørs vareudstilling skal placeres under overholdelse af både de generelle og stedsbestemte bestemmelser.
 • Al vareudstilling skal placeres i inventarzonen eller facadezonen ud for egen butiksfacade og indenfor den markering som er i gågadebelægningen.

Stativer og skilte

 • Stativer, reoler m.v. til vareudstilling må kun anbringes løst på gadebelægningen og uden indgreb i belægningen.
 • Der kan placeres ét løst skilt pr. forretning i stueplan, som f.eks. A-skilte/klapskilte i inventarzonen ud for hver ejendom. Skilte må max være h:100 x b:70 cm. Beachflag, bannere o.l. er ikke tilladt.

Møbler

Udeserveringsmøbler må kun anbringes løst på gadebelægningen.

 • Møbler skal være caféstole og caféborde med 2-4 siddepladser
 • Møbler skal stables og samles udenfor det tidsrum, hvor udeservering er tilladt.
 • Møbler skal sikres mod tyveri og hærværk.
 • Møbler, der ikke er i daglig brug, skal fjernes straks serveringen er ophørt.

Parasoller

Der kan placeres parasoller i inventarzonen i særlige bøsninger, som kun må monteres efter aftalemed Herning Kommune.

 • Parasoller må være 3x3m og skal have 2.2m frihøjde fra underkant til gågadeniveau.
 • Parasoller må på kanten forsynes med virksomhedens navn.
 • Parasoller kan have følgende farver: Sort (RAL9005) Cremehvid (RAL9001) Antracitgrå (RAL7016) Purple Red (RAL3004)
 • Parasoller skal fjernes udenfor butiksåbningstid

Hvis der er flere restauranter i en ejendom

Er der flere forretninger og beværtninger i stueplan og i flere etager i samme ejendom, tilfalder udeserveringsarealet som udgangspunkt de virksomheder, der er nærmest gadeniveau.

Anden fordeling skal aftales mellem virksomhederne i ejendommen.

Afstandsregler

 • Der skal i gågaderne være mindst 3,5 meter fri passage af hensyn til redningskøretøjer med mere mellem vareudstillinger i inventarzonen, langs de to facader.
 • Der skal altid sikres en fri afstand på 0,6 meter mellem vareudstillingen og fast gadeinventar, f.eks. lygtepæle, skilte og legeredskaber, dog 1,2 meter omkring kunst.
 • På fortovsarealer uden for gågaderne skal der være mindst 1,2 meter fri afstand mellem vareudstillingen og kantstenslinjen/ kørebaneafgrænsningen.
 • På gadearealer med fortove må vareudstillingen kun placeres langs med egen butiksfacade.
 • Hvis fortovet er smallere end 1,5 meter tillades vareudstilling på fortovsarealet ikke.
 • Al vareudstilling skal placeres inden for afmærket areal såfremt en sådan afmærkning er tilstede.
 • Vareudstilling m.v. må ikke hindre oversigt eller udsyn til offentlig skiltning og/eller trafikregulerende foranstaltninger.

Ansvar ved skader

Ansvaret for eventuelle skader på de udstillede genstande eller forbipasserende som følge af udstillingsgenstandenes placering på det offentlige vejareal, påhviler fuldt ud ejeren af de pågældende genstande, subsidiært forretningsindehaveren.

Oprydning

Alle udstillingsgenstande, herunder parasoller, blomsterudsmykning med mere skal fjernes uden for forretningens åbningstid.

Tilladelsen kan inddrages

Tilladelsen til vareudstilling kan til enhver tid inddrages med øjeblikkelig virkning hvis:

 • Arealet skal bruges til et offentligt arrangement eller events godkendt af Herning Kommune.
 • Vareudstillingen efter Herning Kommunes skøn foregår uhensigtsmæssigt eller er uforenelig med gadernes normale brug og drift.
 • Der konstateres væsentlige færdselsmæssige eller miljømæssige ulemper for naboer eller andre.
 • Der skal udføres kabelarbejde eller gadeomlægning/-renovering.

Vejledninger

Vejledning for Bredgade (pdf).

Vejledning for gågaden (pdf).

PDF-filerne med vejledning i udstilling af varer og udeservering, som vi linker til herunder, kan give udfordringer i forhold til digital tilgængelighed.
Skriv til os, hvis der er noget, der ikke er tilgængeligt for dig.

Kontaktinfo

Tove Brandt Overgaard
Assistent
Tlf.: 96288010
Send e-mail til tove.overgaard@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.