Udeservering

Sælger du mad og drikke? Vil du gerne, at dine gæster kan sidde ude? Så skal du søge om tilladelse til at servere ude.

Hvor længe gælder en tilladelse?

Når det gælder udeservering med alkoholbevilling, giver vi normalt tilladelse for to år ad gangen. Tilladelsen følger tidsmæssigt bevillingen.

En tilladelse til udeservering uden alkoholbevilling giver vi normalt for fire år ad gangen. Tilladelsen følger tidsmæssigt bevillingen.

Ved udeservering på privat fællesvej, er det grundejeren, der skal søge tilladelse. Der skal ikke betales afgift til kommunen, men tilladelse skal både søges hos os og hos Midt- og Vestjyllands Politi.