Udeservering

Sælger du mad og drikke? Vil du gerne, at dine gæster kan sidde ude? Så skal du søge om tilladelse til at servere ude.

Servering på eget areal

Alle restauranter er omfattet af Herning Kommunens "Forskrift om miljøkrav til restaurationer, diskoteker mv.", for så vidt angår aktiviteter på eget areal. Det gælder også udendørs arealer, som anvendes til ophold til rygere og/eller udeservering. Der er ikke fastsat tidsrum, men støjgrænser. 

Læs mere om miljøkrav til restaurationer og diskoteker.